Artikler i media

Her publiseres løpende artikler andre medier har valgt å publisere, i sin egen bearbeidede form. I den grad artikler brukes av andre medier, vil det tilføyes kommentarer under hver enkelt her, og om de er korrekt gjengitt eller ikke.
The Herland Report 25. september 2017
Hedenske tradisjoner, norrøn tro og tidlig norsk historie (del 1)
(Artikkelen er kun del 1 av den komplette, og momenter som er kritiske til kristendommens virkninger er ikke medtatt. På denne måten fremkommer ikke det essensielle budskapet i artikkelen. Nettstedet er sionistisk-kristent, og har ikke etterkommet mitt krav om å publisere hele artikkelen, uretusjert).  
The Herland Report 2. oktober 2017
De norrøne mytene beskriver fysiske og metafysiske hendelser i verden, og vår natur
(Artikkelen er korrekt gjengitt). 
Resett 16. november 2017
Folkevandringer og invasjoner i et historisk perspektiv
(Artikkelen er korrekt gjengitt). 
Resett 9. desember 2017
Kvinner er mer dyrebare enn menn
(Artikkelen er korrekt gjengitt). 
Resett 29. januar 2018
Vi vil reise oss fra asken
(Artikkelen er korrekt gjengitt). 
Resett 6. juni 2018
Hvem er egentlig de ekstreme?
(Artikkelen er korrekt gjengitt). 
Resett 27. desember 2018
De mørke skyene i finans og struktur
(Artikkelen er retusjert. Essensielle momenter rundt Donald Trumps bakmenn, finansiærer, det finansielle systemets lille elite, deres makt og skapere av vestens negative tendenser, er retusjert bort. Denne avisen har dessverre også slagside mot det kristen-sionistiske spektrum, og fungerer i enkelte tilfeller som et organ for kontrollert opposisjon).