Metapolitikk

Metapolitikk kan sies å være den kultur som realpolitikken defineres innenfor. Metapolitikken utgjør de større linjene og ytringskorridoren. Den er ikke koblet til noe konkret parti, eller politisk system, men den definerer det opplevde rommet som realpolitikken kan utvikle seg.
 
Derfor er nettopp metapolitikken av avgjørende og grunnleggende betydning for vårt folks bestanddeler, deres overlevelse, liv, virke, konservative evner og fremtid. Den er langt viktigere enn realpolitikken, som gjør det uvesentlige større, og det vesentlige mindre.  
Under denne kategorien vil dagens realpolitikk kommenteres med norske, hedenske og konservative øyne.