Please reload

Guden Odin (norrønt: Óðinn) er blant våre mest kjente guder i dag, og ved siden av Þórr , Frey og Freya, blant de mest dyrkede av våre forfedre. Odin er "kongen av gudene". Han er "vandreren". Han bærer mange attributter, som blant flere sin trone Lidskjalf, hans...

En del av den tvangsinnførte kristendommens rasering av våre forfedres førkristne åndsliv, var synet på ikke bare menneskets bestanddeler, men også alt levende i hele vår natur. Våre forfedre hadde et langt rikere og mangfoldig syn på dette i førkristen tid. Et mer nat...

Refleksjoner fra Gylfaginning - Thors ferd til Jotunheimen, møtet med Skrýmir og Útgarða-Loki.

Guden Thor (norrønt: Þórr) er kanskje den av våre guder som ble aller mest dyrket av våre forfedre. Med sine mange reiser og eventyr, med sin jernhanske, hammer, sitt styrkebelte, sine to bukker, sine hjelpere Tjalfe og Røskva og sin faste dualistiske følgesvenn Loke. 

...

Midtsommer og St. Hansaften feires i varierende grad i Norge, og tradisjonen er best opprettholdt langs kyststrøkene i vårt land. Denne har blitt en "sommerfest" for mange, og uten spesifikt reflekterende eller historisk innhold. I Sverige står fremdeles tradisjonen me...

Pinse er i dag for de fleste kun noen fridager på forsommeren. Få kjenner det nyere kristne budskapet. Enda færre kjenner det opprinnelige hedenske budskapet i denne høytiden. Den er urgammel, og langt eldre enn det man i kristendommen kaller pinse. Ordet pinse, stamme...

Valborgsnatten er ikke så kjent i Norge i dag. Svenskene feirer enda denne dagen, lignende slik vi gjorde i hedensk tid, men også denne er dessverre i ferd med å forsvinne. Denne feiringen ble opprinnelig holdt i store deler av Europa. Det brennes store bål, settes opp...

Jevndøgn er en betegnelse på tidspunktene der dag og natt er like lange. Da står jordens akse vinkelrett på linje mellom solen og ekvator. Det går derfor tolv timer fra soloppgang til solnedgang på den nordlige halvkule. Klodens rotasjonsakse og helling, som gir et hel...

Denne dagen feirer vi med bollebaking og pyntede bjørkeris, og den faller på søndag, 7 uker før påskemorgen (Austr). Balders dag Sunnadagr (søndag) er ikke medregnet, så tidspunktet blir således 40 dager før det hedenske Austr, tidspunktet Balder og hans kone Nanna ret...

Den allmenne oppfatning som råder i dag, er at alle hjerters dag (Valentines day) er en salgsdag for handelsstanden. Det er forventet at man skal kjøpe gaver til sin kjære, med kjærlighetserklæringer på flotte kort. Denne dagen har med kjærlighet å gjøre, og våre forfe...

Please reload