Please reload

Odelsarven har mottatt en henvendelse fra nettstedet religioner.no og deres "faktasjekkspalte". Undertegende svarer selvsagt etter beste evne. Religioner.no og deres spørsmål og kommentarer, gjengis sitert, korrekt gjengitt, med mine tilsvar likeledes. 

Dette gjøres av...

Please reload