Please reload

Slik innleder Anton Espeland i 1925:

Når fedrarne våre rudde seg heimar, ser det ut til at dei heldt seg til sol-hall noko i høgdi. Eit slikt hall er det soleis Kvien (Kviðin) ligg i, og det er ein av dei eldste gardar me kjenner i Valdres. Runesteinen og kjempehaugarne...

Det er ikkje mogelegt å teikna samanhengen i norsk psyke utan å umtala nærare Tor, himmelguden, bondeguden gjennom hundradår.

Federne våre trudde at mark og skog, foss og fjell, alt som var, åtte liv og ånd... Heimen hadde sine ånder - ofte var det åndene til dei federn...

30-årskrigen fra 1618 til 1648 tok livet av mer enn 8 millioner Europeere. En broderkrig over fasetter og detaljer i en fremmed monoteistisk ørkenreligion. 

Denne krigen okkuperte kristne etniske Europeere med intern nedslakting av sine egne i en hel generasjon.

Samtidig...

Om området der, og Olav Digres herjinger i Valdres. 

Oldtidens nordiske folk hadde sitt virke meget vidfavnende. De satte sitt absolutte preg på Europa, og allerede i år 400, entret de germanske stammene det romerske imperium. Germanernes blodsarv, deres tradisjoner, livs- og verdensanskuelse skulle influere også de sydl...

Gamle Norig, nørdst i Grendom,
er vaart eiget Ættarland.
Der er Hav, som heilt aat Endom
leikar um den lange Strand;
Der er Vikar og Votn og Øyar,
tusund Fjordar og tusund Fjell,
Snøydor, der sjeldan Snjoen tøyar,
Dalar, der Fossen, diger fell.

Leid er vel den lange V...

Vår nordiske natur... Finnes det noe vakrere? Noe dunklere? Noe mer hensynsløst? Den har ingen nåde for svakhet. Men, akk så bløt.

Kanskje er det dette som gjør at den opphøyer ånden. Skjerper den. Til koblingen av forfedres slit og virke. Til det ukontrollerbare, som g...

En vinterdag på Langeskavelstind, i oldefars minne.

Et tilbakeblikk på de mange fangstfellene i Vestjotunheimen og steinalderen i Norge. 

Please reload