KulturBlog

Her publiseres artikler og tekster løpende under temaet Germansk og Norrøn kultur, tradisjoner, mytologi, eventyr, og verdensanskuelse. Flere av artiklene er og blir publisert i fysiske bøker.  
 
English:
Articles and texts with the themes Germanic and Norse culture, traditions, mythology, fairytales and world view are published here in native Norwegian tongue. For English language, please visit English Blog.  
88/88