Please reload

Midtsommer og St. Hansaften feires i varierende grad i Norge, og tradisjonen er best opprettholdt langs kyststrøkene i vårt land. Denne har blitt en "sommerfest" for mange, og uten spesifikt reflekterende eller historisk innhold. I Sverige står fremdeles tradisjonen me...

Pinse er i dag for de fleste kun noen fridager på forsommeren. Få kjenner det nyere kristne budskapet. Enda færre kjenner det opprinnelige hedenske budskapet i denne høytiden. Den er urgammel, og langt eldre enn det man i kristendommen kaller pinse. Ordet pinse, stamme...

I Europa hev vårfesten spela ei stor rolla. Olaus Magnus gav i 1555 ei symbolsk framstelling av striden millom vinter og vår. Dei nystemnde norske skikkane synest å vera eit bleikt og uklårt minne um dei same fyrestellingane. 

Jonsok (24. juni). Her nord måtte dei kriti...

Valborgsnatten er ikke så kjent i Norge i dag. Svenskene feirer enda denne dagen, lignende slik vi gjorde i hedensk tid, men også denne er dessverre i ferd med å forsvinne. Denne feiringen ble opprinnelig holdt i store deler av Europa. Det brennes store bål, settes opp...

Påsken ligger nordmenns hjerter nærme. Majoriteten av oss har et forhold til påskefjellet, og mange av oss bruker disse helligdagene i fjellheimen. Vi tyner det siste av vinteren. Ut på tur aldri sur. Vi har et nærmest paranoid forhold til været, og vi håper på «drømme...

Jevndøgn er en betegnelse på tidspunktene der dag og natt er like lange. Da står jordens akse vinkelrett på linje mellom solen og ekvator. Det går derfor tolv timer fra soloppgang til solnedgang på den nordlige halvkule. Klodens rotasjonsakse og helling, som gir et hel...

Denne dagen feirer vi med bollebaking og pyntede bjørkeris, og den faller på søndag, 7 uker før påskemorgen (Austr). Balders dag Sunnadagr (søndag) er ikke medregnet, så tidspunktet blir således 40 dager før det hedenske Austr, tidspunktet Balder og hans kone Nanna ret...

Den allmenne oppfatning som råder i dag, er at alle hjerters dag (Valentines day) er en salgsdag for handelsstanden. Det er forventet at man skal kjøpe gaver til sin kjære, med kjærlighetserklæringer på flotte kort. Denne dagen har med kjærlighet å gjøre, og våre forfe...

Hélhestr markeres i måneden Søkkvabekkr («synkende/dyp elv»), med stjernetegn Vatnkarl (Vannmannen). Heim til gudinnen Sága. Hun er Odins hustru, og bærer Frigg og Frøyas attributter. Saga er blant annet den feminine kraften for det fysiske ved fødsel, de livgiven...

Hókonótt og feiringen av denne natten, kan vi lese om i våre sagaer. Etymologien er ikke ansett å være helt sikker, men vi kan med all sannsynlighet slå fast at denne natten markerte den absolutte enden på julen for våre forfedre.

Denne feiringens tidspunkt henger samm...

Please reload