Please reload

Gamle Norig, nørdst i Grendom,
er vaart eiget Ættarland.
Der er Hav, som heilt aat Endom
leikar um den lange Strand;
Der er Vikar og Votn og Øyar,
tusund Fjordar og tusund Fjell,
Snøydor, der sjeldan Snjoen tøyar,
Dalar, der Fossen, diger fell.

Leid er vel den lange V...

Det er vår og jonsok.

Høgt over barneheimen ruvar Haus. Hengjande bratt er vegen dit, upp gjenom nedre. midtre og øvre-Galden må du. Endå ligg Haus ovanum: eit snaudt, verslite hovud over breide herdar av gamalt grjot. 

Her brende me jonsokvarme kvar einaste vår; leika r...

Sidan dette manuskriptet vart skrive, har det gjenge tjuge år. Mor flutte på kyrkjegarden for snart tvo år sidan, og nære på 96 år gamall. Lite måtte eg vyrda sanninga um sjælelegt liv dersom eg no sa at mor var "daud" og "burte". Ei mor "døyr" aldri. Mors-tonen er den...

Om Livskunna og Borna

Det er ikkje soga um livsens store samsong som borna får høyra i skulen sin, men det fagvitenskaplege skjema som røynleg ikkje er til utanfor det vitskaplege tankearbeidet. So lenge har dei vaksne trutt at desse skjema inne i hausen på vitskapsmann...

Ein heilnorsk skald kved:

Eg elskar det landet som aldri meg gav

dei dagvisse maal fyr mitt slit og mitt kav. 

Eg strir fyr det folket som aldri hev raad

aa vyrda mitt dikt elder løna mi daad.

Det tek ifraa sonen maten i munn

og slengjer han ut til ein framand hund.

Det treng...

No ser eg atter slike fjell og dalar
som dei eg i min fyrste ungdom såg.
Og same vind den heite panna svalar:
Og gullet ligg på snø som før det låg.
Det er eit barnemål som til meg talar
og gjer meg tankefull, men endå fjåg.
Med ungdomsminne er den tala blanda.
Det str...

Norrøna-stammens længsel,
den var det frie hav
og kampens gude-trængsel
og æren, som den gav; -
var stordåd og var tanker
med rod i Surtrs ild,
med grene uden skranker
og top i Ygdrasil.

Gik hver sin vej, hver frænde,
hverandre tit til mén;
vort sejers-løb var trende,
...

Den bedste Drik ved Guders Gilde,
i Odins Borg, var Suttungs Mjød,
og Sangens Magt i Brages Snille
fra denne rige Kilde flød.

Alfader selv har hentet Mjøden,
hvor den i Dybets Kjelder stod,
og dertil havde han fornøden
sin hele Kraft, sit Asa-Mod

Han blanded stærke R...

Der ligger et land mod den evige sne, 
i revnerne kun er der vårliv at se. 
Men havet går til med historie-døn, 
og elsket er landet som mor af søn.

Hun tog os i fanget, dengang vi var små, 
og gav os sin saga med billeder på. 
Vi læste, så øjet blev stort og vådt; 
da...

At far min kunde gjera
det gilde, han hev gjort,
og fram i livet bera
so mykje gjævt og stort,
det var fraa dag til annen
for meg so god ei stød:
stor arv det er for mannen
av godtfolk vera fødd.

Slik kar var aldri funnen,
so langt som soga veit.
Og ordet flaug fraa m...

Please reload