Please reload

Av al stakkarsdom er vel den jammerligste denne selvoppgivelsen: "det nytter ikke". Den bryter ned folkets moral, den dreper ungdomsmotet.

"Det nytter ikke nei; vil en stormakt ta os, så gjør den det, enten vi forsvarer os eller ei; det er bare å kaste bort pengene i un...

Borgertorget 17. mai 1900

Norske kvinner og menn!

Hvis en fremmed sto her i dette øyeblikk og så dere, behøvde han ikke legge merke til alle disse vaiende faner og rødmende flagg for å forstå, at her er fest i Norge i dag. Han vilde se det av tusener tindrende øine, smil...

Please reload