KulturVlog

Dette er Odelsarvens komplette videoarkiv, og majoriteten av videoene er på engelsk. Sosiale medier og YouTube er under sterk sensur - og kulturkonservativt materiell er og vil bli sensurert i fremtiden. Derfor vil dette arkivet alltid inneholde alle videoer. 
Praktiske videoer finnes under Sjølberging på toppmenyen.
English:
This is the video archive for Odelsarven, and the vast majority of the videos are in English language. The videos in English language are not posted elsewhere on the site. Social media and YouTube are under heavy censorship - and the material is, and for sure will be, targeted in the future. Therefore this archive will always contain all the videos.
 
Practical and survivalist videos you will find under Sjølberging on the top menu.