top of page

Metapolitikk

Metapolitikk kan sies å være den kultur som realpolitikken defineres innenfor. Metapolitikken utgjør de større linjene og ytringskorridoren. Den er ikke koblet til noe konkret parti, eller politisk system, men den definerer det opplevde rommet som realpolitikken kan utvikle seg.
 
Derfor er nettopp metapolitikken av avgjørende og grunnleggende betydning for vårt folks bestanddeler, deres overlevelse, liv, virke, konservative evner og fremtid. Den er langt viktigere enn realpolitikken, som gjør det uvesentlige større, og det vesentlige mindre.  
Under denne kategorien vil dagens realpolitikk kommenteres med norske, hedenske og konservative øyne.
English:
Metapolitics is the cultural frames the party politics are able to develop within. Metapolitics is the major lines and the space for free speach. Metapolitics is not connected to any political party or any political system. 
Thus, Metapolitics is important and crucial for our people, our survival and lifes, our concervative abilities and future. Far more so than party politics - that only make the unimportant things bigger, and the important things smaller.  
Under this category todays politics will be commented with Norwegian pagan and conservative eyes, in native tongue. For English posts, please see English Blog on the top meny.
Ingen innlegg er publisert på dette språket ennå
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
bottom of page