Suttungs Mjød

 

Den bedste Drik ved Guders Gilde,
i Odins Borg, var Suttungs Mjød,
og Sangens Magt i Brages Snille
fra denne rige Kilde flød.

Alfader selv har hentet Mjøden,
hvor den i Dybets Kjelder stod,
og dertil havde han fornøden
sin hele Kraft, sit Asa-Mod

Han blanded stærke Runer siden
i denne dyrebare Saft.
Med Funker af sin Kløgt og Viden
gav Odin Mjøden dobbelt Kraft.

Paa Blomst og Løv i Eng og Skove,
paa Vildt og Tamt i hver en Egn,
paa Fjeld, paa Sky, paa vilden Vove
stod hemmelige Runetegn.


Men Odin løste dog dem alle
fra Luft, fra Jord, fra Havets Skjød,
og signed dem, og lod dem falde
som Perledug i Suttungs Mjød.

Derfor maae alle Skjalde tømme
et Bæger af den rige Drik,
og hvad der før var svøbt i Drømme,
staaer da i Glands for deres Blik.

 

 

- Johan Sebastian Welhaven, 1845

 

Please reload

Please reload