top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Suttungs Mjød


Den bedste Drik ved Guders Gilde, i Odins Borg, var Suttungs Mjød, og Sangens Magt i Brages Snille fra denne rige Kilde flød. Alfader selv har hentet Mjøden, hvor den i Dybets Kjelder stod, og dertil havde han fornøden sin hele Kraft, sit Asa-Mod Han blanded stærke Runer siden i denne dyrebare Saft. Med Funker af sin Kløgt og Viden gav Odin Mjøden dobbelt Kraft. Paa Blomst og Løv i Eng og Skove, paa Vildt og Tamt i hver en Egn, paa Fjeld, paa Sky, paa vilden Vove stod hemmelige Runetegn.

Men Odin løste dog dem alle fra Luft, fra Jord, fra Havets Skjød, og signed dem, og lod dem falde som Perledug i Suttungs Mjød. Derfor maae alle Skjalde tømme et Bæger af den rige Drik, og hvad der før var svøbt i Drømme, staaer da i Glands for deres Blik.

- Johan Sebastian Welhaven, 1845

0 kommentarer
bottom of page