top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Vikingane på statskanalen

Vikinger i populærkulturen er i vinden som aldri før. Etter mitt syn bringer ikke populærkulturen noe godt med seg. Den syder regelrett av politikk - propaganda som sådan, og i mange tilfeller av hjernevask og historisk forvrengning.

NRK - statskanalen som opprettholdes av våre skattepenger, er med på å spy ut slik propaganda. Pakket inn som en humorserie, må vite. Det er selvsagt helt i orden å lage humorserier, men da bør det baseres på noe som ikke er løgn, og den bør fremfor alt ikke være hyklerisk. Satire er morsomt, for satiren kritiserer eller kommenterer mennesker, samfunn, politikk, fenomener og tanker i samtiden på en humoristisk og poengtert måte. Den bruker gjerne ironi, grove overdrivelser og karikaturer for å latterliggjøre og synliggjøre svakheter. Det er dog én kritisk forutsetning med satire, den må i sin grunnmur representere sannhet.

Her er "traileren" til humorserien "Vikingane" som gikk på NRK:

Det faktiske historiske grunnlaget for de feilaktige stereotypene denne serien kranser rundt, kan oppsummeres i noen hovedpunkter:

Våre forfedre hadde verdens eldste demokrati. Det vil si et folkedemokrati. Et direkte demokrati. Et rettferdig styresett, ikke et proxy-demokrati etter forhåndsutvalgte kandidater.

Våre forfedre hadde avanserte land- og maritime lover, fastsatt av folket, for folket - men også for høvding- og kongemakt.

Våre forfedre hadde en utpreget rettferdighetssans, og en frihet til og med verdens mest avanserte sivilisasjon Romerriket så opp til.

Våre forfedre hadde et urokkelig syn på respekt, ære og fryktløshet.

Våre formødre hadde høyere grad av naturlig "likestilling" og høyere status enn i dagens "progressive" samfunn.

Konsekvenser for kriminelle handlinger ble avgjort på Tinget (direkte demokrati) og fastsatt av likemenn. Ikke av noen allmektighet eller tyrann.

Seksualforbrytelser var ansett som en æreløs handling, og var tillagt meget strenge konsekvenser. Derfor finnes det ikke én, ikke så mye som én eneste kilde noe sted, som forteller om eller dokumenterer at voldtekt var noe som lignet på en akseptabel praksis blant vikingene - hverken under landlov eller maritim lov. Den eneste kilden som forteller noe om dette er en Saksisk, kristen kilde. Den omtaler ved to anledninger kristne Sakserkonger (Engelske) som sto bak to voldtektstilfeller av mer høytstående Sakserkvinner. Disse kvinnene valgte å søke tilflukt med beskyttelse hos vikingene.

Våre forfedre grunnla Russland (Rus), og oppdaget Amerika. Vi var overlegne på maritim teknologi, stridskunst, gerilja-krigføring, navigasjon, handel, kunstarter og verdensoppdagelser.

Våre forfedre hadde fredelig handel og vandel med de Britiske øyer, og andre deler av Europa, siden før bronsealder - og før abrahamittisk kristendom ble påtvunget Skandinavia ved Vikingtidens utbrudd.

Hva er det som er så galt med vår arv, at man er nødt til å ty til direkte løgner for å lage en humorserie (forsøk på satire) om våre forfedre? Hvorfor skal man, på tross av historiske faktum, degenerere, lyve og bygge opp under enhver direkte falsk stereotyp? Hvorfor denne selvpiskingen og dette selvbedraget? Hvorfor skal vi lære våre oppvoksende slekter løgnen om at våre forfedre var skitne, primitive, dumme, draps- og voldtektsmenn?

"Vikingane" urinerer ikke bare i munnen på en "dekadent trell" i denne serien. De urinerer på vår fedrearv - fra A til Å. I beste sendetid. I repriser.

Dette lar vi forbigå i stillhet. Isolert sett er det ei heller verdens undergang med en humorserie, men når unge i dag ikke engang lærer den sanne historien om våre forfedre og slikt pensum er tatt ut av kulturmarxistisk offentlig skoleverk, er det skadelig. En slik dekonstruksjon er ille nok i seg selv, men når statskanalen ikke tør å engang vise en karikatur, eller å så mye som tilnærme seg en abrahamittisk ørkenprofet på samme måte (løgnaktig eller historisk adekvat), blir hykleriet komplett.

Det er nemlig kontroversielt for veldig mange nordmenn, at våre forfedre ikke var nærmest tilbakestående - blodtørstige, lavpannede, moralløse barbarer. Dette fråtser denne serien i. Norrønt pensum er fjernet fra skolen. Det er et stort problem kulturelt og verdimessig. Da er castingen på denne serien, og at den er pakket inn i humor, helt underordnet.

NRK burde produsere en oppfølger for den snart andre halvdelen som befolker vårt land; "Osmanarane". Her kan de, til og med historisk korrekt, velte seg i manusmaterial om et notorisk og brutalt slaveri verden aldri tidligere eller senere har sett sidestykke til. Slavene var nemlig ikke arbeidsfolk, husmenn- og kvinner, rådgivere, frivillig ansatt hos sin "herre", ei heller kunne de noengang bli frie. De kunne aldri forlate sin oppdragsgiver frivillig. Det frieste av frihet var begrenset til "forlystelsestjenere" for kalifatets herrer. NRK kunne vasset i lemlestelser, halshugginger, pine, voldtekt og folkemord.

Men, det er kanskje ikke så morsomt... Spesielt når hverken ovennevnte praksis enda ikke har opphørt, eller at noe av dette faktisk ikke er løgn. Uansett, NRK hadde trolig ikke hatt noe problem med å fylle opp skuespillelisten, i sin database over kvoterte individer, helst med religiøse symboler for å "mørne" sitt "nye vi".

For å få et mer nyansert bilde av våre forfedre, anbefales de relaterte artiklene. De er kanskje ikke like underholdende som "Vikingane" for den historieløse allmuen, men du lærer garantert mer. De omhandler alle seriens feilaktige stereotyper:

Hva norsk kultur er

Hva vikingtiden var

Om våre forfedres treller

"Germanerne vokter kyskhet over sine liv, uten spor av fristelse for orgier eller onde lidenskaper. For kvinner og menn i mellom, er hemmelige korrespondanser ukjent. I dette folk, er utroskap svært sjelden. En kvinne blir hustru, med en hustrus håp og ønsker, én gang, og én gang alene… til slutten, og hun ser ikke forbi ham eller lar sitt begjær streife videre. Begrensning av familien, eller å sette barn ut for døden, er ansett som en vederstyggelighet. Germanernes gode skikker har mer autoritet enn gode lover andre steder"

"Germanerne velger sine konger, alene... En mor ammer kun egne barn. Hun overhender kun til sine egne sønner hva hennes sønns hustru skal få etter henne - og deres barn, og barna deres igjen"

"Germanerne tilskriver til og med sine kvinner inspirasjon og profeti. De verken forkaster deres råd, eller lar være å lytte til deres fremsynthet. De utsletter aldri frihet. Ulikt Roma og andre provinser, er det germanske folk unike og helt frie. Dette folket klynger seg aldri i byer, heller ikke nærme hverandre. De bor for seg selv, uavhengig. Germaneren eier intet begjær eller misunnelse"

"Deres tradisjoner forteller at mer enn en gang, hvis en germansk linje ble vaklende, og på nippet til å gi etter, samlet kvinnene seg. De skrek til mennene om å kjempe videre, blottet brystene og skrek til dem at deres fangenskap var for hånden. Fangenskap for deres kvinner er en ting germanerne avskyr langt mer enn for seg selv. Ulikt andre barbarer, holder de seg utelukkende til én kone"

"Det er ikke kvinnen som må gi medgift, men det er mannen. Bryllupsgaven er ingen leker som er samlet for å passe feminine aktiviteter eller pryde en brud; de består av en okse og en bridlet hest, skjold, spyd og sverd. Dette er gavene som venter henne som kone, og hennes egen bryllupsgave til sin mann i retur er stridsutstyr. Dette er den sterkeste bindingen av unionen, dette mysteriet av ekteskapet; Dette var deres guder viet livet. Bruden skulle stimulere det maskuline mot, forbi krig og løgn, utover hennes sfære. Denne stridsgaven skulle minne henne på terskelen til ekteskapet, som hun, som mannens partner i både strev og farer; og at i både fred og krig må hun forvente ... å våge det samme"

- Publius Cornelius Tacitus, romersk senator og historiker

fra annalene Germania år 98 (695 år før Vikingtidens utbrudd).

0 kommentarer
bottom of page