top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Essensen av hedensk livsførsel og visdom


"Av evnene sine

bør en aldri skryte"

"Bedre bør

å bære har ingen

enn mye mannevett"

"Verre niste

på vegen har ingen

enn den som har drukket for mye"

"Mjødbegeret skal du tømme,

men hold måte med drikk"

"Udjerv mann

tror han alltid skal leve,

om han vokter seg vel for kamp;

men alderen gir

ham ingen fred,

om han blir spart av spyd"

"Tal om det trengs eller ti"

"Liten heim

er bedre enn ingen,

heime er hver mann herre;

med to geiter

og tauraftet sal

trenger en aldri tigge"

"Så gavmild mann

møtte jeg aldri

at han ikke ønsket gave,

eller så raus

med rikdommen sin

at han ikke likte å få lønn"

"For vennen sin

skal en være venn,

for ham og hans venn,

men for uvenns venn

skal ingen mann

noen gang være venn"

"Våpnene sine

skal man på vollen

ikke gå i fra,

uvisst er det,

på vegen ute,

når det spørrest kan

etter spyd"

"Gavmilde, modige

menn lever best"

"Ungfuru visner

på armodslig torp,

ribbet for bark og bar;

slik er mannen

som sakner vennskap"

"En skal ikke støtt

gi store gaver;

titt får en takk for lite;

med halv brødleiv

og halvtømt krus

fikk jeg meg godt følge"

"Liten flo,

liten fjære:

smått er menneskesinnet;

alle ble ikke

jamkloke,

over alt er det ymse slag"

"Fagreste livet

lever den

som vet måtelig mye"

"Sorgløst er hjertet

sjelden i brystet

hos den som er helt klok"

"På forhånd skal ingen

sin framtid kjenne,

det gir bare sorg i sinnet"

"Sjelden får liggende

ulv et lår

eller sovende mann seier"

"Rask er halvveis rik"

"Skam deg ikke

over sko eller brok

og ikke over hesten,

om aldri så låk"

"Én skal vite,

men ikke to.

vet tre det, vet all verden"

"Blandt modige menn

merker man snart

at ingen er djervest av alle"

"Halt kan ri hest,

uten hand kan en gjete,

døv kjemper og duger;

blind er bedre

enn brent å være;

lite gagner et lik"

"Ikke vet

den som ingenting vet,

at gullet gjør mange gale"

"Fe dør,

frender dør,

en sjøl dør på same vis;

men ordet om deg

skal aldri dø

i ærefullt ættermæle"

"Fe dør,

frender dør,

en sjøl dør på same vis;

jeg vet ett

som aldri dør,

dom over hver en død"

"Rikdom går brått

som blunk med øyet,

den er en vinglete venn"

"Om uklok mann

vinner elsk hos møy,

og får seg gods og gull,

da øker hans ovmot

men aldri vettet"

"Aldri tro

på en hores ord,

på kvervende hjul

ble deres hjerter lagt,

forunderlighet bor

i deres bryst"

"En utro kvinnes

elsk er som kjøring

på håle isen

med hest uten brodder,

en spretten toåring

temmet dårlig,

eller bauting i storm

uten styre,

eller som halt skulle fange

rein i fjellet"

"Vi taler fagrest

når falskest vi tenker"

"Lett kan den mektige

lysten gjøre

den klokeste kar til en narr"

"Aldri skal du lokke

en annens kone

til å være din venn i løyndom"

"Aldri skal du

la utro mann

vite om vanhellet ditt;

den troløse mannen

takker deg aldri

at du åpnet ditt ærlige sinn"

"Troløs kvinne

så jeg tale slik

at det bet en mann til bane;

den falske tungen

tok ham av dage,

og ikke et ord var sant"

"Har du en venn

og tror vel om ham,

søk ham ofte opp;

for krattet gror,

og graset står høyt,

på øde, utrådt veg"

"Skaff deg glede

blant gode venner,

og lær deg omsorg for andre"

"Noe så uklokt

skal du aldri gjøre

som å trette med en tosk"

"Spill ikke tre ord

på trette med uklok;

den kloke gir ofte etter

der den dumme slår til"

"Lag ikke sko

eller skaft til våpen,

uten det er til deg sjøl;

om skaftet blir skeivt

eller skoen trang,

da kan det gå deg ille"

"Aner du ondskap,

så ta det for dét,

og aldri gi fienden fred"

"Glad for det onde

skal du aldri være,

men gled deg ved det som er godt"

"Var skal du være,

men ikke altfor var;

varest skal du være med øl

og med annen manns kone"

"Sterk må den være,

stokken i grinda

som svinger åpen for alt og alle"

- Hávamál

 

"Ulv og hund

leker aldri sammen"

"Like barn leker best"

- Norrøne proverb

 

"Det er bedre

å sloss og falle,

enn å leve uten håp"

"Der ulvens ører er,

er tennene nærme"

- Volsungesaga

 

"Trollet tar alene

øyeblikkelig hevn;

feigingen aldri"

"Den klokes gjetning

er sannheten"

"En manns historie

er halve historien"

"De overvurderte

er de største forførerne"

"Modigere er mange

i ord enn i handling"

"Flaks er én ting,

mot er noe annet"

"Flaks søker den modige"

- Grettirs saga

 

"Harde ord

brekker ingen bein"

- Hænsa-Þóris saga

 

"En klok mann

gjør alt i moderasjon"

- Gisli Surssons saga

 

"Stahet bringer enten

større ydmykelse,

eller større ære"

"Grunnen til at unge

menn ikke når noe sted,

er at de overvurderer

hindrene hver gang"

- Hrafnkels saga

 

"Det er bedre å dø med ære,

enn å leve i skam"

- Jomsvikingenes saga

 

"Det er bedre med en stutt ære,

enn en lang skam"

- Laksdøla saga

 

"Øyne kan ikke skjule

en kvinnes kjærlighet til en mann"

- Sagaen om Gunnlaug Ormstunge

 

"Rolig og sikkert"

"La andres sår

bli din advarsel"

"Intet våger

intet vinner"

"Fugler av én fjær

flokker sammen"

"Aldri bryt en fred

som gode og ekte menn

har gjort mellom deg og andre"

- Njáls saga

 

"Mot er halve seieren"

- Harald Hårdrådes saga

 

"En rotten gren

finnes i etthvert tre"

"Flaks reiser med visdom"

- Olav Haraldssons saga

 

"Bare dagdrivere

venter til kvelden"

- Laksdøla saga

 

"Fremsynthet er bedre

enn etterpåklokskap"

- Vatnsdæla saga

 

"En gnier kan aldri gi

en gave uten ulempe"

- Gautreks saga

 

"Den du stoler på mest

kan skuffe deg størst"

"Det er bedre å bli forrådt

enn å ikke stole på noen"

- Fjotsdale saga

 

"Ingen er modig

når alderen kommer,

var han i ungdommen ussel"

"Redselshjelmen

redder ingen

der kamplystne menn møtes;

er flere samlet,

finner en snart

at ingen er djervest av alle"

"Uredd er mangen

som aldri farger

sverdet rødt i sår"

"Mot er bedre

enn makt i sverdet,

for uredd mann

kan alltid vinne

seier med sløv klinge"

"Bedre er modig

enn motløs være

i Hilds harde leik;

bedre er gladlynt

enn gretten være,

hva enn hans lodd i livet er"

- Fáfnismál

 

"Mot frendene dine

skal du være lyteløs;

hevn deg ikke

om ondt de volder;

det, sier en, gagner den døde"

"Du skal aldri sverge

en ed som ikke er sann;

onde tråder

går det fra edsbrottet,

ussel er edsbryteren"

"Vaktsomme øyne

skal hver mann ha

der kamplystne menn møtes;

svikfulle kvinner

kan sitte ved vegen

og døyve sverd og sinn"

"Om fagre jenter

sitter på benken i salen;

la ingen av dem

eie din søvn,

egg dem ikke til kyss"

"Om du sitter og drikker

og fyllepratet blir fiendtlig;

vær ikke så dum

at du tretter med drukne;

vin stjeler vettet fra mange"

"Om i sak du ligger,

med harde, modige menn,

det er bedre å gå ut

til åpen kamp

enn å gi opp og brenne inne"

"Tro ikke ordet

til fellet fiendes ætling;

er du hans brors bane,

eller du har felt hans far;

ulv bor i unge sønnen,

sjøl om du gav ham gull"

"Tro ikke at fiendskap

og tingsstrider

og sorg kan dysses i søvn"

- Sigrdrífumál

 

"Døden smiler til oss alle;

alt vi kan gjøre er å smile tilbake"

"Det er ikke døden en mann bør frykte,

men at han ikke begynner å leve"

"Ikke oppfør deg som om du skal leve i ti tusen år.

Døden henger over deg.

Når du lever, mens du har livet i din makt,

vær god"

"En manns verdi er ikke større

enn hans ambisjoner"

- Marcus Aurelius

 

"Hva enn du gjør,

gjør det med all din kraft"

- Marcus Tullius Cicero

 

"Kujoner dør

mange ganger,

før de dør"

- Julius Cæsar

 

"Det er kun én vei til lykke,

å ikke bekymre seg over det

som er utenfor din makt og vilje"

"Det er ikke hva som hender deg,

men hvordan du reagerer på det,

som teller"

"Frihet er det eneste verdige målet i livet.

Det er vunnet ved å se bort fra alt

man ikke kan kontrollere"

"Først si til deg selv hva du vil være,

deretter gjør det du må"

"Forsvar det som tilhører deg for enhver pris;

ikke begjær det som tilhører andre"

"Du er en liten sjel,

bærende på et lik"

"Nøkkelen er å omgås

mennesker som løfter deg,

som i deres nærvær bringer frem

det beste i deg"

"Han er en vis mann,

han som ikke sørger

over de ting han ikke har,

men som gleder seg

over det han har"

"Filosofene sier at det finnes guder,

og at deres vilje orkestrerer universet.

En viktigere lærdom, er å finne gudenes natur.

Ved å finne gudenes natur, vil mennesket tilfredsstille gudene

ved å la gudenes natur bli deres egen.

Hvis det guddommelige er trofast, må mennesket være trofast.

Hvis fritt, må også mennesket være fritt.

Hvis velgjørende, må også mennesket være velgjørende.

Hvis storsinnet, må også mennesket vise storsinn.

For å gjøre gudenes natur sin egen,

må mennesket imitere dem i alle tanker, ord og dyder"

"Det er dårskap for en mann

å be til gudene for ting han selv

har makt til å oppnå"

"Er frihet noe annet

en retten til til å leve slik vi vil?

Intet annet"

- Epictetus

 

"Toleranse og apati

er de siste dyder

i et døende samfunn"

"Kvalitet er ikke en handling,

det er en vane"

"Det var aldri et geni

uten en nyanse av galskap"

"Du vil aldri oppnå noe

i denne verden uten mot.

Det er den største sinnskvalitet,

forruten ære"

"Jeg regner ham som modigere,

han som overkommer egne begjær,

enn ham som beseirer sine fiender;

for den hardeste seier

er over deg selv"

"I et demokrati er de fattiges makt

større enn de rikes, fordi de er flere,

og majoritetens vilje er suverén"

"Kunnskapens røtter er bitre,

men dens frukt er søt"

"Elendighet viser hvem

som er venner og ikke"

"Den ytterste form for ulikhet,

er å forsøke å gjøre

ulike ting like"

"Den som skal bli en god hersker,

må først ha blitt hersket"

"Alles venn er ingens venn"

"Lykke avhenger av oss selv"

- Aristoteles

 

"Intet i menneskets virksomhet

er verdig angst"

"Gode mennesker

trenger ikke lover

for å fortelle dem

hvorledes de skal opptre ansvarsfult,

dårlige mennesker vil finne

veien rundt dem"

"Kloke menn snakker

fordi de har noe å si;

dårer snakker

fordi de vil si noe"

"De som har som intensjon å bli store,

bør hverken elske seg selv

eller sine egne ting,

men bare dét som er rettferdig,

enten det er gjort av dem selv

eller av andre"

"Mot er en form for frelse"

"Vitenskap er ikke annet

enn oppfatning"

"Kunnskap er ekte mening"

- Plato

 

"Sann kunnskap kommer til oss

når vi innser hvor lite vi forstår,

av livet, oss selv, og verden rundt oss"

- Socrates

 

"Lær deg å lytte,

og det vil gagne deg,

til og med fra de som

snakker stygt"

"Ignoranse ovenfor antikkens

mest aktverdige menn,

er som å fortsette barndommen

alle våre dager"

"Karakter er en langvarig vane"

"Skjebnen leder den som følger,

og drar den som nekter"

"Hverken skyld på,

eller hyll deg selv"

- Plutarch

 

"Å oppdra barn er en usikker ting,

suksess oppnås bare

etter et liv av strid og bekymring"

- Democritus

 

"En manns karakter

er hans skjebne"

- Heraclitus

 

"Ignoranse kan kureres,

dumskap ikke"

- Aristophanes

 

"Trærne har ører,

engen har øyne"

- Hieronymus

 

"Alt lys er ikke solen"

- Alexander den store

 

"Et samfunn vokser

når gamle menn

planter trær de aldri

vil sitte i skyggen av"

- antikk gresk proverb

 

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page