• Odelsarven

Essensen av hedensk livsførsel og visdom


"Av evnene sine

bør en aldri skryte"

"Bedre bør

å bære har ingen

enn mye mannevett"

"Verre niste

på vegen har ingen

enn den som har drukket for mye"

"Mjødbegeret skal du tømme,

men hold måte med drikk"

"Udjerv mann

tror han alltid skal leve,

om han vokter seg vel for kamp;

men alderen gir

ham ingen fred,

om han blir spart av spyd"

"Tal om det trengs eller ti"

"Liten heim

er bedre enn ingen,

heime er hver mann herre;

med to geiter

og tauraftet sal

trenger en aldri tigge"

"Så gavmild mann

møtte jeg aldri

at han ikke ønsket gave,

eller så raus

med rikdommen sin

at han ikke likte å få lønn"

"For vennen sin

skal en være venn,

for ham og hans venn,

men for uvenns venn

skal ingen mann

noen gang være venn"

"Våpnene sine

skal man på vollen

ikke gå i fra,

uvisst er det,

på vegen ute,

når det spørrest kan

etter spyd"

"Gavmilde, modige

menn lever best"

"Ungfuru visner

på armodslig torp,

ribbet for bark og bar;

slik er mannen

som sakner vennskap"

"En skal ikke støtt

gi store gaver;

titt får en takk for lite;

med halv brødleiv

og halvtømt krus

fikk jeg meg godt følge"

"Liten flo,

liten fjære:

smått er menneskesinnet;

alle ble ikke

jamkloke,

over alt er det ymse slag"

"Fagreste livet

lever den

som vet måtelig mye"

"Sorgløst er hjertet

sjelden i brystet

hos den som er helt klok"

"På forhånd skal ingen

sin framtid kjenne,

det gir bare sorg i sinnet"

"Sjelden får liggende

ulv et lår

eller sovende mann seier"

"Rask er halvveis rik"

"Skam deg ikke

over sko eller brok

og ikke over hesten,

om aldri så låk"

"Én skal vite,

men ikke to.

vet tre det, vet all verden"

"Blandt modige menn

merker man snart

at ingen er djervest av alle"

"Halt kan ri hest,

uten hand kan en gjete,

døv kjemper og duger;

blind er bedre

enn brent å være;

lite gagner et lik"

"Ikke vet

den som ingenting vet,

at gullet gjør mange gale"

"Fe dør,

frender dør,

en sjøl dør på same vis;

men ordet om deg

skal aldri dø

i ærefullt ættermæle"

"Fe dør,

frender dør,

en sjøl dør på same vis;

jeg vet ett

som aldri dør,

dom over hver en død"

"Rikdom går brått

som blunk med øyet,

den er en vinglete venn"

"Om uklok mann

vinner elsk hos møy,

og får seg gods og gull,

da øker hans ovmot

men aldri vettet"

"Aldri tro

på en hores ord,

på kvervende hjul

ble deres hjerter lagt,

forunderlighet bor

i deres bryst"

"En utro kvinnes

elsk er som kjøring

på håle isen

med hest uten brodder,

en spretten toåring

temmet dårlig,

eller bauting i storm

uten styre,

eller som halt skulle fange

rein i fjellet"

"Vi taler fagrest

når falskest vi tenker"

"Lett kan den mektige

lysten gjøre

den klokeste kar til en narr"

"Aldri skal du lokke

en annens kone

til å være din venn i løyndom"

"Aldri skal du

la utro mann

vite om vanhellet ditt;

den troløse mannen

takker deg aldri

at du åpnet ditt ærlige sinn"

"Troløs kvinne

så jeg tale slik

at det bet en mann til bane;

den falske tungen

tok ham av dage,

og ikke et ord var sant"

"Har du en venn

og tror vel om ham,

søk ham ofte opp;

for krattet gror,

og graset står høyt,

på øde, utrådt veg"

"Skaff deg glede

blant gode venner,

og lær deg omsorg for andre"

"Noe så uklokt

skal du aldri gjøre

som å trette med en tosk"

"Spill ikke tre ord

på trette med uklok;

den kloke gir ofte etter

der den dumme slår til"

"Lag ikke sko

eller skaft til våpen,

uten det er til deg sjøl;

om skaftet blir skeivt

eller skoen trang,

da kan det gå deg ille"

"Aner du ondskap,

så ta det for dét,

og aldri gi fienden fred"

"Glad for det onde

skal du aldri være,

men gled deg ved det som er godt"

"Var skal du være,

men ikke altfor var;

varest skal du være med øl

og med annen manns kone"

"Sterk må den være,

stokken i grinda

som svinger åpen for alt og alle"

- Hávamál

"Ulv og hund

leker aldri sammen"

"Like barn leker best"

- Norrøne proverb

"Det er bedre

å sloss og falle,

enn å leve uten håp"

"Der ulvens ører er,

er tennene nærme"

- Volsungesaga

"Trollet tar alene

øyeblikkelig hevn;

feigingen aldri"

"Den klokes gjetning

er sannheten"

"En manns historie

er halve historien"

"De overvurderte

er de største forførerne"

"Modigere er mange

i ord enn i handling"

"Flaks er én ting,

mot er noe annet"

"Flaks søker den modige"

- Grettirs saga

"Harde ord

brekker ingen bein"

- Hænsa-Þóris saga

"En klok mann

gjør alt i moderasjon"

- Gisli Surssons saga

"Stahet bringer enten

større ydmykelse,

eller større ære"

"Grunnen til at unge

menn ikke når noe sted,

er at de overvurderer

hindrene hver gang"

- Hrafnkels saga

"Det er bedre å dø med ære,

enn å leve i skam"