Tingssteinen i Strandafjorden

Om området der, og Olav Digres herjinger i Valdres. 

 

 

Please reload

Please reload