top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Tusen år med regn og 30-års krigen


30-årskrigen fra 1618 til 1648 tok livet av mer enn 8 millioner Europeere. En broderkrig over fasetter og detaljer i en fremmed monoteistisk ørkenreligion.

Denne krigen okkuperte kristne etniske Europeere med intern nedslakting av sine egne i en hel generasjon.

Samtidig i et svekket Europa, i kristen borgerkrig, befestet igjen et annet hode av det tre-hodede Abrahamittiske trollet seg øst i Europa, etter å ha blitt jaget ut av vårt kontinent et antall ganger, i Europeernes kamp for å frigjøre noen andres (jødenes) hellige land og tempel i Midtøsten. En ny montoteistisk Abrahamittisk ørkenreligion av samme opphav var befestet: Islam.

Resultatet av de etterfølgende krigene på Balkan, trengs ingen ytterligere utbrodering.

Europa har vært pint, splittet og plaget av dette tre-hodede trollet fra før Julian den frafalnes tid på 300-tallet, og helt siden kristendommen oppsto som en liten jødisk sekt for omlag 2 000 år siden.

For vår egen del ble elendigheten innledet av Karl den Stores nedslaktning av Sakserne, som ble opptrinnet til motstandskampen - vikingtiden. Deretter den mørke middelalder med borgerkriger og forfall, etterfulgt av kampen mot rennesansen, med bokbål, heksebrenninger, drap, filosofisk utrenskelse og pine.

Vi har allerede hatt tusen år med regn, og har sloss andres kriger lenge nok.

Trollet har tre hoder på samme kropp, fremdeles. Nå har det andre hodet stukket seg frem, i all sin vederstyggelighet.

Aldri mer broderkriger!

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page