Þórr og hva han er

Guden Thor (norrønt: Þórr) er kanskje den av våre guder som ble aller mest dyrket av våre forfedre. Med sine mange reiser og eventyr, med sin jernhanske, hammer, sitt styrkebelte, sine to bukker, sine hjelpere Tjalfe og Røskva og sin faste dualistiske følgesvenn Loke. 

 

"What a Lovely Maiden!” Elmer Boyd Smith (1902) 

 

 

I hans navns betydning, i alle hans kenninger, i alle hans attributters betydninger og betegnelser vil Þórr være og representere en rekke ting, men med sterke fellesnevnere - alt avhengig av på hvilket fysisk eller metafysisk nivå som omtales. Mytene og fortellingene om han er således multi-dimensjonale.

 

Þórr er; 

 

Det ufødte barn
Det forløsende barn
Den som re-inkarneres

Din lojalitet
Din viljestyrke
Din fysiske styrke
Din besluttsomhet
Din livskraft og ære

Bondesønnsidolet
Sønn av Jord

Torden
Elektrisk spenning
Elektrisk kurs til jord

Gravitasjon
Himmelgud;
kraften for vær, vind og grøde

Planeten Jupiter

 

Han er ikke noen fysisk gud i menneskeskikkelse. Thors kone Siv (norrønt: Síf) er alle hans krefter med feminint fortegn, akkurat som mann og kone på et menneskelig nivå, som i tradisjonelle roller utfyller hverandre. 

 

Please reload

Please reload