top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Begynnelsen på slutten for globalismen?


Tendensene blinker rødt i hele den vestlige verden. Man kan si, heldigvis. Vi har vært vitne til en folkeavstemning om Brexit. Mange naive sjeler jublet over at endelig skulle UK få sin frihet og selvstendighet tilbake. De skulle bli herrer over egen skjebne... trodde de.


Etter folkeavstemningen har vi vært vitne til et massivt globalistisk propagandaapparat. Et tyrannisk EU, som tviholder på makten, som benytter seg av alle sine klausuler og fallgruver i tusenvis av avtaledokumenter for å gjøre en "exit" umulig. EU er og blir en mafia. Få har lest deres statutter. Alle burde ha gjort det.


UK kommer aldri til å renhårig og i tråd med folkeviljen få en reell Brexit. Det råtne "demokratiet" har vist sitt sanne ansikt, der UK skal presses til et "proxy-medlemskap" som eksempelvis EØS. På linje med det Norge fikk tvangsforet, etter hele to folkeavstemninger og folkets gjentatte NEI. I denne prosessen av seigpining, uthaling, spekulasjoner og dommedagsprofetier, arbeides det nå mot en ny folkeavstemning. De har nå "mørnet" allmuen til å få kalde føtter, i et valg mellom pest og kolera. Til et valg om trygghet i bytte for slaveri. EU og globalistene gir seg ikke, før de har fått det valgresultatet de vil. Enten gjennom en "deal" som fortsatt binder UK like tett eller tettere til EU, eller med en type EØS avtale, som medfører at UK får sitte fremst i klassen sammen med Norge. Æren av å sitte blant de mest lydige og underkastende EU-vasallene av dem alle. Selvstendighet og frihet kommer ikke, før EU er dekonstruert i sin helhet.


I Frankrike trappes protestene fra de gule vestene stadig opp. En tverrpolitisk folkebevegelse, som har sett seg lei av den globalistiske eliten, bankierer og marionettpolitikere. Ikke minst har de for lengst fått nok av løgn- og pappegøyepressen, som fremstiller denne bevegelsen som noe helt annet enn det den generelt sett er, og ikke som vanlige folk som har fått nok av alle tendenser og problemer som kommer i kjølevannet av globalistisk og folkeforrædersk styre. De gule vestene i Frankrike er bare starten. Det har spredd seg til UK. Spania er trolig neste land ut. Protestene ledes generelt sett an av etniske Europeere. Historisk betyr dette at den ikke lar seg stoppe. Når Europeere har nådd "the tipping point", er det aldri et blaff. Europeere kan man krumme nakken på ganske lenge, men når de ikke lengre lar seg dytte, er Europeere historisk nådeløse. Bevegelsen bærer alle historiske tegn på revolusjon. Den vil spre seg.


I en annen del av Vesten, USA, er offentlige tilbud og institusjoner stengt. Hele landet preges av "shut down". Hovedårsaken til dette, er at man nok engang må heve gjeldstaket for å unngå fullskala kollaps. Donald Trumps mur er bare en "pølse i slakten" i denne sammenhengen, og saken handler om langt mer alvorlige forhold enn grensen mot Mexico.


Styrkenes tilbaketrekning fra Syria lar vente på seg. Det har nå nemlig gått av en selvmordsbomber som tok livet av amerikanske soldater, og det betyr at kristen-sionistene, dypstaten og de neo-konservative ikke tillater Trump tilbaketrekning før "IS er knust". Et IS som ikke eksisterte før USA satte sine tropper og baser der. En selvmordsbomber som detonerte seg selv, fordi nettopp USA var der som okkupasjonsmakt. En tilstedeværelse som utelukkende tjener det amerikanske militære kompleks, som amerikansk økonomi er helt avhengig av, i Israels kamp om kontroll i Midtøsten. Man går i sirkel, og "Joe Sixpacks" gjeld akkumuleres, på haugen av døde mennesker.


Børsene er volatile og i nedgang. Amerikansk økonomi er spådd i null vekst i 2019. Det er katastrofe for det finansielle systemet, globalt. De amerikanske markedene er i "bull territory", og formell resesjon er rundt neste sving. Reel resesjon har man vært inne i en stund allerede. Det tar alltid minst et halvt år før hovedstrømsmediene rapporterer det.


I Europa er italienske banker bankerott, og har lenge vært det. En rekke andre Europeiske banker likeså. De må ha nye "bail-outs" og "bail-ins", finansiert av Europeiske skattebetalere. Vi er heldige om vi ikke ser en større spredning av kredittørke og "bank runs" i inneværende år. Slikt blir det gule vester av....


Parisavtalen er de facto død. Avgiftsregimet på klimautslipp har ikke den samme mottakelsen i folket som betaler for dem. Askeskyen på Island slapp for få år siden ut mer Co2 enn hele det industrielle Europa slipper ut på 40 år. Narrativet slår kraftige sprekker. Al Gore holder ikke like mange taler lengre. Forskningen har lenge vært politisk, og en rekke seriøse forskere som ikke går i takt med den politiske korrekte linjen er diskreditert. Folk lytter mer til magefølelsen, og det er noe som ikke stemmer - foruten det helt åpenbare: big business for de få.


Hele den geopolitiske situasjonen er et kapittel for seg selv. Den er en direkte konsekvens av krigen om ressurser. Den er ledet an av Israel og USA, som alle de "slemme" høyrepartiene ryggslikker. Som generelt sett hele "alt right" bevegelsen overser, i deres fanatiske tro på at Trump og Israel skal redde verden. Et blindspor. Et spor som går i motsatt retning av sannhet og frihet.


Over hele Vesten får "høyrepopulistiske partier" større oppslutning. Det er en direkte konsekvens av tap av frihet, trygghet, forutsigbarhet, økonomi og innvandringsproblemer for den allmenne Europeer. Frykten for at våre ledere bytter oss ut, i eget land, samtidig som vi betaler for det. Men, alle de kjente "høyrepopulistiske" partiene med vind i seilene, vil ikke løse noen av de grunnleggende problemene. De står alle i tjeneste for globalistkreftene i større eller mindre grad, direkte eller indirekte, også de som er "nasjonalt orientert". De fungerer alle sammen som "kontrollert opposisjon". De er alle korrumpert på ulike nivåer.


For Norges del, hvilke grunnleggende problemer skulle Fremskrittpartiet løse, foruten som nyttige idioter brukes til å holde kontroll på en opposisjon som ikke makter å koble sammen tendensene og definere hovedproblemet? En partiledelse som deltar på globalistkonferanser, selger fedrelandet på rot, satser videre etter 50 år med nytteløs integrering og øker brutto innvandringen til Norge i høyere takt enn noen andre før dem? Hvordan skal de politisk løse det vi står ovenfor? De kjente "høyrepopulistiske partiene" i Europa er alle mer eller mindre korrumperte av almisser, kompromisser og unnskyldninger. For bak dem, står de samme herrer. De sitter på begge sider av bordet.


Mange mener det ikke finnes noen politiske løsninger på det vi står ovenfor. De har høyst sannsynlig rett. Ikke fordi de nødvendigvis ønsker at det er slik, men fordi alt tyder på det, sett med pragmatiske, logiske og historiske øyne. Problemet vi har i Norge, er at vi generelt sett har det for godt. Det er brød og sirkus nok til at ikke Ola Dunk setter seg inn i tingenes tilstand, kobler sammen og kommer til egne konklusjoner. Vi har det så bra, at vi ikke gidder å advare eller eksponere oss. Vi har det så godt at vi blir feige, og lukker øynene.


Denne situasjonen vil ikke vare evig. Nordmenn har ikke like stor motstands- og opprørstradisjon som franskmenn, men nå har også sistnevnte det foreløpig verre enn oss. De har fått et avgifts- og skatteregime som er mer forverret enn utgangspunktet, og lengre fremskutte innvandringsproblemer. Ikke per capita, men totalt sett. Poenget er, at vi ser eksakt de samme tendensene her hjemme.


Når enkeltpersoner i Fremskrittspartiet lanserer differensiering av barnetrygd mottatt fra det tredje barnet i innvandrergrupper (som er den faktiske effekten), er dette en tendens. Det er ikke en tendens på rasisme, som de fleste synes å tro. Det er en tendens på at velferdsstaten kneler. Paradokset er at de mest profilerte kritikerne av dette tiltaket enten er de største utsugerne av velferdsstaten, eller de som i all sin offentlighet, formue og prakt kontinuerlig søker å skatte minst mulig til det samme. De har dog én ting felles: stråmannsargumentet.


På samme måte som når vår statsminister i sin nyttårstale forsøker å appellere til det "norske folk" å lage flere barn, er dette en tendens på det samme. Ikke tro at vår statsminister har en forkjærlighet for norske barn (fy skamme!). Det systemet trenger, er flere høykvalitetsbarn som skal bli gode og lydige skattebetalere. De skal oppdras av staten, foreldrene skal begge jobbe, ta opp gjeld (les: økonomisk vekst), og tilgangen på nye "slaver" må sikres. For innvandringen sikrer ikke dette, den tapper skatteinngangen netto - slik at de som faktisk er kompetente og tvunget til å jobbe må bli flere, bidra mer til skatte- og avgiftsinngang, for å holde oppe systemet. Et system som muliggjør at villet arbeidsuføre mennesker fra den tredje verden kan reprodusere seg i gjennomsnitt 5-6 ganger, og fylle opp velferdsvognen slitne, barnløse og ulykkelige nordmenn trekker. Dette, parallelt med at sistnevnte selv byttes ut på egen jord. På sikt vil det bli revolt i Norge også....


Man trenger med andre ord en halv hjerne for å forstå at denne situasjonen kun blir verre.


Er dette begynnelsen på slutten for globalismen? I et noe lengre perspektiv, høyst sannsynlig. For det globalistiske systemet vil kollapse under sin egen vekt. Det finnes verken naturlover eller tyrannisk kontroll som kan unngå det. Imidlertid vil vi se mer og mer fanatisme og tydeligere tyranni fra de som i dag har makten. Vi vil mindre skjult se hva agendaen er, med mer frustrasjon og maktbruk. Dette vil bare fungere som mer bensin på bålet, i et Europa som allerede ulmer i folkedypet.


I mellomtiden har jeg ingen andre råd enn det som alltid står seg, hold deg til loven og gjør deg gradvis minst mulig avhengig av systemet.


Fortiden er fremtiden.

0 kommentarer
bottom of page