top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Covid-19 og det naturlige habitat

Et øyeblikksbilde av effektene av manglende biologisk evne til opptak av naturlige D-vitaminer i et Nordisk habitat:

Men, slapp av! Den nye religionen er her - vaksinen som skal redde alle verdens skjevheter med magi. Bak den står nåtidens prester, vitenskapsmenn, med tidenes største kollektbøsser for all verdens tiende og konformitet.


Ingen vet om den nye frelse fungerer. Det er en helt ny "teknologi". Ingen vet effektene eller bivirkningene av den. Ingen vet om den utløser effektive anti-stoffer, men vi vet med relativt høy sikkerhet at du minst må få injeksjon hver sjette måned. Det vil si, inntil det kommer en mutasjon eller et nytt virus som søker å re-balansere de selvpåførte skjevhetene. Og vi vet med sikkerhet at vi vet veldig lite, og at kunnskapen om baksiden av medaljen først kan skimtes etter flere år med langtidsstudier av massevaksinerte. Noe understående kan vitne om, en kanskje ikke så ubetydelig bivirkning?


Det er jo fristende (og fullt ut forståelig) at en naturlig sammenkobling med FN Agenda 2030's avbefolkningsstrategi gjøres blandt mange som faktisk har tatt seg bryet med å sette seg inn i og lese den faktiske strategien som er lagt for deg og dine barn i fremtiden.


Ikke en gang Putin tar Sputnik. En statsleder er ikke "kvalifisert", vi vet ikke utfallet, må vite.


I all denne ekstasen over det som gjennom daglig propaganda skal være vår "Messias" burde man spørre seg; for hva? For at den gjennomsnittlige menneskeheten fortsatt og i økende grad skal kunne klynge seg i kunstige ikke bærekraftige byer? For at vi fortsatt skal kunne ha vårt ikke bærekraftige komfortnivå inntakt? For at vi fortsatt skal kunne reise rundt i verden på første klasse, når det passer oss, som om det var en menneskerett å gjøre noe som ikke en gang konger og dronninger før oss kunne drømme om? For at du har så lyst til å dra til Gran Canaria tre måneder i året? For at et monumentalt globalt gjeldsberg av verdiløs valuta og en verdensøkonomi over tiår på kunstig pustemaskin ikke skal kollapse?


Det eneste vi med sikkerhet vet, er at et godt immunforvar med nok D-vitaminer fungerer. Det får du gjennom dagslys, og at du befinner deg utendørs i naturen, i det habitatet du biologisk hører til, med ubearbeidet mat fra det samme habitat, og god søvnrytme.


Gjennomsnittsmennesket har for lengst glemt at alle generasjoner før oss levde slik, og de levde ikke i stammer som overgikk mer enn omlag 150 personer, og mer spredt enn i noen moderne by.


Hvis du stuer sammen for mange svin i en grisebinge får du sykdom. Så enkelt er det. Kall det Covid, influensa, pest eller hva du måtte ønske. La oss heller samle det under begrepet naturlig re-kalibrering.


Menneskeheten blir svakere og svakere. Vi blir flere og flere. Vi lever lengre og lengre - stadig nærmere sittende permanent og akkumulert medisinert i rullestol. Det som dytter rullestolen fremover er håpet om at alt skal bli like komfortabelt som før.


Gjennomsnittsmennesket kaller det fremgang.
Relevante artikler:

Den akkumulrende konflikten mellom det liberale Norge og Islam i tunnelsyn

Is Covid-19 a Conspiracy?

The Scapegoat Covid-19

0 kommentarer
bottom of page