top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Dagens tabuer

Før i tiden var det tabuer, men de var ganske annerledes enn i dag. De var knyttet til ære og skam, og kunne fungere dresserende. Til det gode. De var ærlige og redelige.


Vi har i vår tid, og i skrivende stund, noen store tabuer. Skadene av injeksjonene som er satt de to snaue siste år; ingen snakker om dette. Det er et åpenbart tabu, selv om det florerer av slike skader, dødsfall og skrantende helse hvor hen du retter blikket, og i hvilken som helst statistikk du trekker frem. Keiseren står uten klær. Vi bare børster det under teppet, og håper at det går over. Legene og de såkalte ekspertene som lydig markedsførte det hele under myk tvang her hjemme, har tonet seg kraftig ned og snakker ikke lengre om det. Vi kan ikke gjøre annet enn å lytte til vitenskapen sier de. En såkalt vitenskap som består av hva korrupte og private legemiddelselskaper forteller, og ikke forteller dem. Ingen av disse legene eller ekspertene tar ansvar. De er feige. Det er tabubelagt.


Vi snakker heller ikke om et lignende tabu i forlengelsen av ovenstående, som er av en meget mer alvorlig art. Vår såkalte folkevalgte helseminister har vært i ormebolet Davos, en forsamling som ikke er valgt av noen. I Davos har Norges utsending, på såkalt vegne av det Norske folk, undertegnet vekk vår suverenitet. Ikke en hvilken som helst suverenitet heller. Helseministeren har tegnet under på at Verdens Helseorganisasjon skal kunne bestemme hva som er en pandemi i Norge, hvilke tiltak og restriksjoner som skal iverksettes, og om Norges folk skal tvangsmedisineres. Helseministeren har tatt første skritt på veien til at et fåtall teknokratiske byråkrater og kommersiell legemiddelindustri med lov skal kunne bestemme alt hva gjelder helse, klassifisering av fremtidige pandemier og om du skal injiseres eller medisineres for det, om du skal få lov å bevege deg fritt, arbeide med mer. De får all makt. Den Norske Regjeringens landsforræderi skal "ratifiseres" i Stortinget før den blir effektiv, men forventningene til antall forrædere på Stortinget skulle erfaringsmessig balansere likt for likt sammenlignet med Regjeringen. Vi snakker altså ikke om at Norges Grunnlov er brutt, den såkalte frihet de samme forræderne holdt festtaler for på Grunnlovsdagen for få dager siden. Vi snakker ikke om at dette er det groveste bruddet på Grunnlov, suverenitet og den verste forsømmelsen av det Norske folk i nyere tid. Det er tabu. Dysset ned.


Apekoppene kommer jo, helt plutselig fra intet, samtidig, flere steder i Vesten på én gang. Patentet på apekopp-vaksine ble opprettet av de samme bandittene for snart to år siden. Det kan jo for ordens skyld være verdt å nevne. For enten er apekoppene plantet, eller så har de oppstått av immunsvikt fra forrige runders injiseringer, eller kanskje aller helst - en fin kombinasjon av begge. Apekopper finnes ikke farlig, så fremt ikke patogene er "tuklet" med i ett av de mange bio-laboratoriene de samme bandittene har på de mest ukjente steder. Men igjen, dette er tabu. WHO vet selvfølgelig best, sier en stolt helseminister.


Nei, vi snakker ikke om det - akkurat som vi ikke snakker om at Russland vinner krigen NATO presset frem, og at Vesten har tatt kollektivt ressursmessig, økonomisk og kulturelt selvmord - og ofrer et Ukraina i prosessen. Rubelen er rekordsterk, koblet til gull og naturressurser under Russisk suverenitet, på tross av alle sanksjoner (krampetrekninger) fra et Vesten i fritt forfall. Vi håper alle det går over før vinteren kommer, hører vi. Vi håper forrædere som Barth-Eide og Børge Brende slutter å slikke WEF og Schwabs føtter og ordner biffen. Hvis ikke blir det dyrt og kaldt i EU. I Norge også, for dem som ikke har brukt hodet. Men, vi snakker ikke om det. Det er litt tabu. Det passer seg liksom ikke...


Kommune Norge verdisignaliserer i sensasjons- og mykpornopressen (VG, Dagbladet) at de kjøper inn PRIDE flagg, sist for den nette sum av 5 millioner kroner for én kommune alene, i forkant av den årlige markeringen av dette perverterte svineriet. Dette burde vært tabu - men du finner det på forsidene av avisene alle duperte sauer leser.


Det er nesten som man skulle tro at både såkalte folkevalgte ledere og større deler av befolkningen aktivt, med vilje og viten, gjør alt det de kan for å ødelegge eget land og folk. At man i egen feighet og arrogante udugelighet - trollbundet følger skriptet. Det er nesten som om det er en sekt.


Vel, når energi- og matvareprisene går i taket og hylekoret fra NAV tiltrår til vinteren - så kan man jo i det minste håpe at det finnes nok varme PRIDE flagg å pakke velferdsstatens berme inn i.

2 kommentarer
bottom of page