top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

De mørke skyene i finans og struktur


De fleste kjenner historien om Romerriket. De færreste ser de åpenbare parallellene til dagens vestlige "imperium". Faktum er at du kan huke av samtlige tendenser som gjorde seg gjeldende for Roma og alle dets provinser før den raske kollaps, mot dagens samme "globalistiske" Vesten.


Altfor mange tror at president Trump kan endre naturlovene. Faktum er at han ikke vil løse noe fundamentalt, og på mange måter selv er endel av problemet. På samme måte som en lege som skriver ut noen kunstige preparater for å børste symptomene under teppet, ei heller gjør det. Disse preparatene er ikke uten bivirkninger, fordi de er kunstige. Fordi kroppen selv ikke leger seg naturlig med balanse.


Trump, som alle hans forgjengere, har skrevet ut smertestillende og sterkt avhengighetsskapende preparater i flere tiår. Preparatet heter valuta, og i dette tilfellet USD. Siden Nixon tok USD av gullstandarden, og derigjennom innførte "the petro-dollar", også kalt "the war dollar", og gjorde denne valutaen om til hele verdens reservevaluta underbygget av kun tillit og Saudis oljesluse, har man kunnet trykke opp eksakt så mange USD man har måttet ha behov for, uten motpostering i reelle verdier. Det vil si, foruten statsgjeld, som p.t. i galopperende fart for lengst har passert 20 trilliarder USD. En høyst reell papirgjeld som aldri, noensinne, vil kunne betales tilbake. Ikke engang Donald Trump klarer det, selv om bankierene, Carl Icahn og the Rothshilds reddet ham fra konkurs og tok hånd om hans enorme gjeldsberg for noen år siden, fordi de så en senere nytteverdi i ham. Siden da, har Trump stått i evig gjeld til disse kreftene. De mektigste kreftene i verden, på det geopolitiske og økonomiske sjakkbrettet. Noe som gjenspeiles i Trumps notoriske løftebrudd utenrikspolitisk. Hans støtte til Saudi Arabia, hans totale underkastelse ovenfor Israel. De som tror han er verdens mektigste mann, må tro om igjen.


Den amerikanske statsgjelden har dog i høyeste grad reelle kreditorer. På toppen av dette, kommer all annen gjeld, finansielle forpliktelser, derivater, obligasjoner og verdipapirer som er solgt til hundre- og tusentalls flere enn det er faktiske verdier for. Papir som er verdiløst, når mange nok forstår at verdiene de representerer ikke finnes. De siste 10 år har FED øket rentene med noen stakkars punkter, fra et negativt nivå, og etter tusener av milliarder i stimuli. Det viser hvor sykt finanssystemet de facto er, og hvor overpriset aksjemarked og eiendom er. FED økte nettopp (ultimo desember 2018) symbolsk renten (for å beholde et snev av kredibilitet), nå ser man resultatet på børsene i hele verden. I bakgrunnen går seddelpressene for fulle mugger, for å dekke over sannheten. Du må fremdeles betale penger, for å ha pengene dine i banken. De mister kjøpekraft hvert eneste år, når du regulerer for inflasjonen.


Den eneste måten dette kan "løses på" er nedskrivning av gjelden, som vil resultere i hyperinflasjon og kollaps ikke bare i USD men over hele det finansielle og infrastrukturmessige spektrum - og/eller en ny verdenskrig, der man etter denne kan sette andre premisser for å komme seg ut av misallokasjonene. Akkurat som man gjorde etter 2. verdenskrig. Disse to alternativene går uansett historisk som en skygge av hverandre.


Rom trenger alltid fiender, en ny krig, da, som nå... Fiendebildet av Russland, Nord Korea, Iran osv... osv... er ikke nødvendigvis basert på realiteter, meget mildt sagt. Det finnes ingen politiske løsninger foruten tendenshåndtering, og de økonomiske lovene er som naturlovene. Det er i bunn og grunn ren fysikk. Du kan manipulere en stund, men trykket må utjevnes i en balanserende retning på et gitt tidspunkt. Jo større manipulasjon, jo større korreksjon.


Europa er, dog i noe mindre skala, i eksakt samme situasjon. Vi snakker hele nasjoner som teknisk sett er konkurs. At Kina eier Akropolis, tjener som et bilde på denne situasjonen. Noen nasjoner er finansielt bedre stilt enn andre, men dette har i grunn liten betydning på lengre sikt, da de som oftest er naturressursdrevet. Dette betyr at denne situasjonen er forbigående, og tar slutt. For de knapphetsressurser som kalles råvarer, som må til for å skape mer økonomisk vekst (les: mer gjeld), varer ikke evig. De har allerede nådd toppen i mengde uttak. De er alle på fallende kurve. Derfor handler alle konflikter om ressurser, og jo mindre ressurser som er tilgjengelig, jo flere og større konflikter.


Norge er en del av dette spindelvevet. Vi er endel av en kjede, og systemet er aldri sterkere enn den svakeste. Ingen er beskyttet av dette, takket være globalismen og vår moderne sivilisasjon. Vår evne alene til å brødfø og ta vare på oss selv som en folkestamme, har våre politikere ødelagt for lenge siden. Vi mistet det fullstendig med 68-generasjonen, som skjødesløst fravek naturlovene, og har i løpet av sin levetid brukt opp flere ressurser enn alle menneskehetens generasjoner til sammen før dem. I dag tar de opp seniorlån, reiser verden rundt og passer på å nyte sine siste år i forbrukerboblen, før de takker for seg. Den finansielle syklusen vi er inne i, er allerede på overtid. Intet fra finanskrisen i 2008 er løst. Den var et forvarsel, som man dopet seg ut av, i en tsunami av likviditet fra papirpressene. Det fundamentale og grunnleggende er kun gjort enda verre.


Hvis noen lurer på hvorfor "Vesten" på fremmed jord og med proxy-armeer sloss under fanene "menneskerettigheter", "humanitære rettigheter", "demokrati", nye innsatte vestlig-sinnede marionettregjeringer etter oransjerevolusjoner, arabisk vår og opprørsbevegelser - har du svaret over. Hvis noen lurer på hvorfor Norge slikker keiseren og imperiet opp etter ryggen, og bruker hele forsvarsbudsjett på å kjøpe inn jagerfly for å slippe keiserens bomber over andre suverene nasjoner, har du svaret over. Hvis du lurer på hva den egentlige årsaken til den langvarige "krigen mot terror" er, har du svaret over. Hvis du lurer på hvorfor vi har en "migrantkrise" og det som med rette kan kalles en invasjon, har du svaret over. Hvis du lurer på hvorfor så mange, andre steder i verden, hater oss, vårt hykleri og vår "humane, demokratiske voldsimperialisme", har du svaret over. Har du lurt på hvorfor det aldri vil komme en reell Brexit, har du svaret over. Har du lurt på hvorfor alltid Bildenberger-teknokrater ender opp med makten etter "demokratiske" valg som ikke gir resultatet som var ønsket på forhånd?


Bordet er snudd. Det er ikke lengre vi som inntar et fallende Rom som barbarer...


Kontroll over finans, valuta, råvarer og distribusjonen av disse for å holde imperiet flytende, er de eneste årsakene til det geopolitiske spillet, konfliktene, krigene og all propagandaen som utspiller seg. Slik har det alltid vært.
Våre politikere har ingen makt over dette. De er bare lydig med på dansen, og har sminket seg opp for de andre dukkene i strenger på dansegulvet. Hvis de er flinkest til å danse rundt gullkalven, kan det hende de blir forfremmet til å få danse litt nærmere dirigenten. Illusjonen av makt trollbinder. De følger alle dirigentens befalinger - sentralbankene og de kreftene bak som utgjør den reelle makten. For det finnes ingen politiske løsninger for disse grunnleggende problemene. Men, dirigenten har en plan, og den har alltid fungert tidligere. Det er den skattebetalende middelklassen som igjen skal få betale for dansekonserten. Alle pengene og verdiene de må gi fra seg, havner i dirigentens kollektbøsse. Den skal etter festen brukes til å kjøpe tilbake store verdier, konkursbo og "misligholdte" objekter, til kollapspris. Etter dette vil FNs agenda 2030 være lettere å "implementere". Folk vil nærmest trygle om det...


Noen av de makttrollbundne på dansegulvet kan sense dette innerst inne. Det er bare om å gjøre å ikke være den som ikke har funnet en stol når musikken stopper. Hvis du ikke tror den forhatte Trump er én av dem, følger du ikke med. I dirigentens plan er det nemlig han som tilsynelatende er det innsatte "offerlammet". Han som dirigenten i sin plan skal la få skylden for at hele festen er over, for at almenheten ble fattigere, og at hans "allierte" (de 0,02% rikeste) ble enda rikere og mektigere. Han skal få skylden for tidenes realitetsorientering og festens bakrus. For folket har seg selv å takke, de har jo stemt disse marionettene frem i demokratiske valg, må vite.


Vi som ikke på forhånd skulle være de utvalgte, må sagtens begynne å lære av historien. Fremtiden er fortiden. I boken Våre Tradisjoner - i et hedensk, mytologisk og kulturelt perspektiv skriver jeg i etterordet;


"Vår sivilisasjon er alt annet enn bærekraftig. Den er på et tidspunkt nødt til å rebalanseres, enten man liker det eller ikke. Dette balansepunktet vil man fra naturens side bli tvunget tilbake til. Det vil ligge nærmere det av våre forfedre, enn det historiske og syklusmessige ekstrempunktet vi befinner oss på i dag.


På denne måten er vår gamle kunnskap ikke bare høyaktuell i dag, men også for fremtiden. I møte med oss selv. I møte med andre. Det er en utømmelig kilde til dine røtter. En brønn du selv kan næres av og vokse med. En brønn som nærer din stolthet, din ære og din egen filosofiske og åndelige spære.


Det er en plikt å ikke røve dette fra våre etterkommere. En livsanskuelse som tjente vårt folk umåtelig godt i mange, mange tusen år. Skapt av vårt folk, levd av vårt folk, i harmoni med vårt folk og egen natur. En livsanskuelse som skapte kultur som selv verdens mest avanserte sivilisasjon, Romerriket, så opp til. Som ikke tillot uvalgte eliter uten folkets vilje og støtte. Som demonstrerte en egenkultivering, standhaftighet, fryktløshet, respekt og ære vi har latt oss beundre av, all den tid vi har kjent til den"


At vi som folk må forberede oss på vanskelige tider, er det ingen tvil om. De fleste nordmenn har nå igjen mottatt i posten beredskapsråd fra våre eminente myndigheter - hva du bør ha i skapet hvis krisen inntreffer. Det gjøres ikke uten grunn. Og, hvorfor skulle man bruke ressurser på dette nå, når økonomien og landet går så det griner? Når den liberal-globalistiske himmelen er skyfri? I de siste tre finansielle sykluser, fra den store depresjonen til forrige finanskrise, var alt på topp, dagen før det raste.


Det vil komme store endringer i tiden fremover. Mange spår en ny devaluert verdensvaluta. Man skal som kjent ikke la en krise gå til spille, uten å utnytte den. Ved forrige krise, ble dirigenten 50% rikere. Denne gangen vil dirigenten bli perverst mye rikere.


Det eneste du får gjort, er å selv forberede deg - og gjøre deg minst mulig avhengig av systemet. Vi må finne tilbake til hva våre olde- og besteforeldre lærte oss. Til den gang det ikke fantes noen velferdsstat. Tilbake til den gang vi kunne noe. Den gang vi var sterke.


Deler jeg ut sorte piller her? Har jeg på meg en tinnfolie hatt?

Vel, det blir opp til deg å bedømme. Spørsmålet er snarere, tar du sjansen på at jeg tar feil?

Det eneste du risikerer på å forberede deg, er at du vokser i kunnskap, blir sterkere og friere.


2 kommentarer
bottom of page