top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Ekstremismekommisjonen

Da har vi kommet dit at Regjeringen oppnevner en ekstremismekommisjon. Fokuset skal legges på personer som fremmer «anti statlig tankegods». De omgås i svært ulike grupper på sosiale medier, og har flere ganger samlet seg fysisk foran Stortinget, heter det. Kommisjonen skal skaffe seg mer kunnskap og oppsøke alle aktører, både organisasjoner og enkeltpersoner, de som er ansett som "radikalisert" og de som er på vei til å bli det, forteller de. Dette skylder vi samfunnet, sier en stolt Gahr Støre.Skulle vi kanskje ta et lite skue opp fra Løvebakkens egen navel, og stille et par spørsmål?


Når Regjeringen må opprette en egen kommisjon for å øke sin kunnskap, og for å bekjempe en voksende anti statlig holdning bredt i egen befolkning som synes ute av "kontroll";

Hva forteller det egentlig? Hva er egentlig da grunnproblemet?

4 kommentarer
bottom of page