top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Et folk får alltid de ledere det fortjener

Dette er kun en påminnelse om noen enkle fakta;


  • Det som kalles nasjonalstaten Norge (per tid et de facto aksjeselskap) har en kostnad på 9 øre for å produsere én kilowatt time med elektrisk energi.


  • Nasjonalstaten Norge kunne vært selvforsynt med all kraft norske privathusholdninger og alt næringsliv forbruker.


  • Hvis ikke våre såkalte folkevalgte hadde solgt ut alt norske borgere i felleskap eier, kunne norske borgere betalt 9 øre tillagt en avgift for samlet vedlikehold og utvikling av egen infrastruktur - og aldri med god styring betalt mer enn 14-15 øre per kilowatt time.

  • Våre såkalte folkevalgte er overflødige skuespillere, og har i dag kun "styringsrett" over om lag 4% av statsbudsjettet. De er maktesløse ovenfor dine nye herrer, og sitter igjen med sukker- og alkoholavgift og små justeringer på SFO-ordningen som kampsaker. Fra tid til annen har de anledning til å kaste noen midlertidige stønadsordninger på oss, som allerede er ferdig skattede midler i mange runder fra de samme de kaster stønadsordningene på. Dette kalles på godt norsk "brød og sirkus".

  • Hvis man fortsetter lydig å utøve sin pretenderte "borgerplikt" ved å stemme innenfor dette systemet - uansett parti, vil du bare fortsette å få de herrer du fortjener.


1 kommentar
bottom of page