top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

EUs anti-humane agenda


Hvorfor er EU, blant de øvrige globalistiske konstellasjonene, av avgjørende betydning for oss? Hva startet EU som, hva står i deres statutter, og på hvilken ideologi ble EU stiftet og startet? Under hvilken ideologi og agenda utvikles EU i dag?


EUs røtter er å finne i Pan-Europa-bevegelsen som ble stiftet med det kommuniserte formål "å fremme fred i Europa, økonomisk forenthet, demokrati, basert på et kristent-vestlig verdigrunnlag". Etter 1. verdenskrig stiftet Richard Nikolaus von Codenhove-Kalergi bevegelsen i 1924. Kalergi var av adelig slekt, halvt "Coudenhove-Kalergi familie", halvt japansk og jødisk gift.


Kalergi publiserte sin ideologi i manifest Pan-Europa i 1923, som skulle gi navnet til bevegelsen, og senere utvikle seg til det EU vi i dag kjenner. Etter sin publikasjon fikk han assistanse av Louis Nathaniel de Rothschild og bankieren Max Warburg til å finansiere planene om sitt "Pan-Europa". De to sistnevnte trengs ingen ytterligere utbrodering.


I hans manifest er det foreslått flagg og nasjonalsang for et de-konstruert Europa. Det tas til ordet for de-konstruksjonen av nasjonalstatene, men også villet nedbrytning av de ulike Europeiske folk gjennom masse-immigrasjon. Manifestets mål er tydelig, EU (Pan-Europa) skal fungere som samlet, med sentral makt, med kun provinser, og ingen nasjonalstater. Det står eksplisitt at Europas fremtidige befolkning skal bestå av "lysebrune, utblandede folk", som skal utgjøre én homogen blandingsrase. Kalergi selv betegnet dette som at Europa måtte bli én homogen "Eurasian-Negorid race". Massiv immigrasjon fra ikke-Europeiske land inn i Europa spesifiseres som nødvendig, til det formål å opprette kontroll, diktatur og rive Europeiske røtter opp av jorden.


Han uttaler: "(European) man of the future will be mixed races. Today's races and classes will disappear due to the disappearance of space (nations) and time."


Konklusjonen er at uten nasjoner, vil det ikke være grenser, og derfor ett "felles homogent samfunn".


I Kalergis verk "Praktischer Idealismus" utgitt i 1925 skriver han at i fremtiden vil Europa herskes av en spirituell elite bestående av tysk aristokrati og jøder, der sistnevnte betegnes som "Europas fremtidige spirituelle rase", "hjernens nobilitet" og "det spirituelle aristokrati".


Høres dette drøyt ut? Overdriver jeg? Farer jeg med løgner og konspirasjonsteorier? Les Kalergis tankegods, og døm selv. Sett hans ideologi i sammenheng med det du selv ser utspille seg i Europa i disse dager, hvordan våre marionettpolitikere opptrer, hva de gjør, og hva de sier. Finn selv ut hvem som er deres herrer.


EU går i dag helt etter planen. Kalergis plan. Alle hans spådommer og ideologi manifesterer seg i skrivende stund. Våre "folkevalgte" politikere nedlegger kranser til Kalergi på EUs merkedager den dag i dag. Vi har blitt tvunget til å avstå vår suverenitet og selvbestemmelsesrett til dette monsteret (proxy-medlem). Vi har ikke selv full kontroll på våre grenser, vi har ikke full kontroll på maten vi spiser eller noen andre større eller mindre momenter av vårt samfunn og våre liv. Vi kan ikke, selv ikke våre øverste ledere, gjøre beslutninger for vårt folk "i strid med internasjonale konvensjoner og bindinger". Alt er regulert ned til minste detalj, med en fremtidig agenda. En agenda som ender opp i et grått samfunn, der Europas fargerike forbund av selvstendige folk, med alle sine forskjeller, sjarm og styrke er visket ut. En agenda som ender opp med rotløse forbrukere og slaver, kontrollert av en liten elite. Et ødelagt Europa som er underlagt FNs agenda 2030 og utover.


Hvert år utdeles Karlsprisen, en utmerkelse som skal honorere "europeisk samarbeid". Denne prisen ble første gang utdelt i 1950, og mottaker var Greve Richard Nikolaus von Codenhove-Kalergi. Angela Merkel fikk den i 2008, Emmanuel Macron i 2018. Felles for prismottakerne synes å være at de har bragt Europa ødeleggelse og pine, og ikke tvert om.


Karlsprisen er oppkalt etter EUs helt, Karl den Store. EUs forbilde er altså keiseren som tvangskristnet de germanske områdene på slutten av 700-tallet, raserte alle helligsteder og forsøkte å beseire de germanske stammene med svik, vold, makt, kidnappinger, tortur og massehenrettelser. Det Karl den Store er mest kjent for blant ekte europeiske patrioter, er massedrapet på 6 000 saksere, der han først fikk dem døpt, og senere halshugget alle sammen. EUs forbilde er en av hovedårsakene til vikingtidens utbrudd her hjemme, og de senere borgerkrigene, elendigheten og degenerasjonen i Skandinavia fra middelalder.


Ingen av våre forfedre ville ha tilsluttet seg dette. Historien viser at våre forfedre alltid har sloss innbitt for å unngå å bli underlagt fremmed åk, og sakte miste sitt eget blod.


Hvis du bryr deg om frihet og suverenitet. Ditt folk. Din kulturarv. Din fedrearv og forfedre. Dine etterkommere. Ditt blod og din jord, - hvis du bryr deg om Europas forskjellige folk og alle våre vakre kulturfasetter, vår selvstendighet, våre enestående fremskritt og fantastiske historie, ja da er EU alt du er imot.


EU er i sin helhet anti-norsk og anti-Europeisk.


2 kommentarer
bottom of page