top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

FN´s migrasjonsavtale


Våre "folkevalgte" politikere er nå i ferd med å inngå en ny migrasjonsavtale med FN. Det understrekes at dette handler om migrasjon, og ikke flyktninger eller mennesker som måtte trenge akutt beskyttelse. Avtalen som skal signeres, ligger her.


FN har fra starten utviklet seg til å bli et globalistisk monster, med egen agenda med tiårs sykluser. For de få som faktisk orker og har overskudd til å lese innholdet i FN-agendaene på kort- og lang sikt, vil få frysninger - hvis du er vel bevart mentalt, må vite.


FN-målet i praksis, er at nasjonalstatene skal brytes ned, på lik linje med EU´s agenda og statutter. Folk fra hele verden skal leve i "sameksistens", der ulike folks kulturer skal viskes ut. Mennesker skal tvinges fra bygder og inn i byer. Der skal man leve uten eiendomsrett, i "fuglekasser". Befolkningen skal være mest mulig avhengig av systemet. Alle vil bli fattigere, og man skal leve som lydige konsumenter (slaver). Dette er, for den som har øynene åpne, det globalistene kaller "bærekraft". Det er ikke annet enn anti-frihet. Det er anti-demokratisk. Det ligner overraskende mye på et kommunistisk tyranni, pakket inn i "bærekraftige mål" og miljøfacisme.


FN´s migrasjonsavtale er et skritt på veien mot Agenda 2030. I praksis betyr dette et sjeleløst samfunn, alt annet enn et "fargerikt felleskap", der vi har en globalistisk elite med all konsentrert makt, og en rotløs, neddummet og avhengig slavebefolkning underlagt et regime verre enn George Orwell beskriver i sin bok 1984.


Det første man må erkjenne, hvis man vil bevare land, folk og kultur, er at byråkratiet og Stortinget har sterk overvekt av svake og grådige forrædere (bevisste og/eller ubevisste). Det finnes ikke andre ord for dette. Dessverre. Det norske folk skulle avgjort dette spørsmålet, i en direkte folkeavstemning. Dernest skulle man hatt ett ytterligere spørsmål i denne avstemmingen, ett spørsmål som burde vært stilt og tatt til etterretning for flere tiår siden:


"Vil du at dagens politikk skal fortsette, noe som betyr at etniske nordmenn ikke lengre utgjør majoriteten av landets befolkning etter snaue 80 år? JA eller NEI".


Disse to spørsmålene kunne blitt besvart hjemme i sofakroken på MinID, akkurat som du leverer langt mer kompliserte og mindre viktige ting - som selvangivelsen.


Det ble for noen få dager siden utført en meningsmåling fra Sentio, der det ble avdekket at 85% av Norges befolkning ikke kjente til FN´s migrasjonsavtale som våre "folkevalgte" politikere med Erna Solberg i spissen skal signere 10. desember 2018. Hovedstrømsmediene i Norge omtaler ikke saken.


Våre forfedre gråter...


Er det noen som fremdeles mener at vi har et demokrati i Norge?

0 kommentarer
bottom of page