top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Forbud mot barnehijab

Utdannings- og Forskningskomiteen på Stortinget har etter press fra Israel Først partiet Frp, gjennom deres evangelist-kristne "folkevalgte" til behandling en høring om skriftlig innspill til representantforslag om forbud mot barnehijab. Bakgrunnen er at alle skal gjøres like (eller så like som mulig), og at dette forbudet skal "fremme integrering" (en feilet politikk i 50 år), samt at det subsidiært er "krenkende" og "undertrykkende" for barn å bli ikledd hijab - et politisk og ideologisk symbol, skal vi tro Norges "nasjonalistparti" Frp. Partiet i konstellasjonen som ved forrige periode satt med mest makt av alle her til lands, og som slo alle mulige rekorder i å la horder av fremmede folk fra Muhammedanerkulturer flomme inn over landets grenser og sette norsk forhåndsbetalt bo her. Partiet som ikke bryr seg om at "gode kristne" (konverterte) Afrikanere hadde utgjort majoriteten i Norge, så lenge de er kristne og "blir som oss". Det er et faktum.


Det hele er en fadese, og for alle med øynene åpne og en halv fungerende hjernecelle - kun et populistisk, billig, latterlig og inkonsekvent forslag fra et parti langt på vei ned i sin egen kollaps. Selve anekdoten på den populistiske høyresiden i hele det vestlige politiske parodi-showet.


Nei, man er selvsagt ikke tilhenger av å kle barn opp som gående parasoller - som faktisk stenger det lille og helt nødvendige sollyset en mørk hud fra naturens egen side får alt for lite av her oppe i nord, selv uten heldekkende bunad fra Oslo Øst; en sterk bidragsyter til en rekke lidelser, utsuging av sosialbudsjetter og total dominans i Covid-19 statistikkene (eller har det blitt Covid-21 nå?) - i en akkumulerende smittespredning i landets metropoler. Nei, man er selvsagt ikke tilhenger av hijab som et Abrahamittisk symbol på en ørkenreligion som i likhet med kristendommen ikke har noe her til lands å gjøre, som kun etterlater seg destruksjon av etnisk Europeisk kultur, arv og folk.


Men, hvilket hodeplagg fremmede bosettere invitert av våre ledere selv ønsker å bruke, eller å sette på sine barn, det er ikke noe vi bør bry oss særlig om. Ikke makter man å presse mer intelligens inn i deres hoder heller, selv om milliarder av våre midler er brukt i sådanne forsøk de siste 50 år med total mislykket integrerings- og assimileringspolitikk. Når du er alvorlig syk, så kan det antas (om du er frisk i hodet), at du ikke legger stor vekt på tendensene og symptomene - men på å bli kvitt selve sykdommen. Denne barnehijaben er utelukkende en slik liten tendens.


Et folk får de lederne de fortjener. Vi har ledere, dog i et påtvunget partidiktatur, som først selv har skapt problemene, og deretter angriper tendensene - som om det ville løse noe som helst. Kultur spiser systemer til frokost. Dette gjelder dessverre også for dårlige kulturer. De spiser forbigående forbud til frokost også. Kultur er et resultat av et folks mentale egenskaper og stilling.


Den største form for ulikhet, det er å forsøke å gjøre alt likt. Du kan lure folk en gang eller to, men ikke hele tiden. Når du fyller ditt eget land med alle former for det kulturelle og ikke-fungerende fra Midt Østen, Vest-Asia og Afrika, så får du det samme i eget hus. Ingen politiker og intet forbud endrer dette.


Det gjenstår bare å ønske Frp lykke til på sin siste reis, og først som sist innse det faktum at barnehijab og alle andre påståtte berikelser fra ørkenen det Norske folk har blitt påtvunget av sine egne ledere har kommet for å bli. Det vil være her så lenge vår egen henfallenhet, vår egen egalitære rasisme og arrogante udugelighet opprettholdes. Det vil være her inntil det Norske folk forkaster løgnene, og begynner å tale sannheten.
Relevant artikkel:

Den akkumulerende konflikten mellom det liberale Norge og Islam i tunnelsyn

0 kommentarer
bottom of page