top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

IPCCs dommedagsrapport

Hvis du er oppriktig historieinteressert, og tørster etter kunnskap om eget folk, har du kanskje besøkt en eller flere av våre mange helleristninger. De ble som oftest risset i vannkanten, når sjøveien i oldtiden fungerte som motorvei og hoved ferdselsåre. Mange av disse ble risset i bronsealderen, altså for mer enn 3 500 år siden. De ble risset i en tid da havnivået sto langt høyere, og derfor kan vi i dag finne disse helleristningene langt inn i landet, midt i skogen eller på jorder eller andre "unaturlige" steder for slike åndsverk som skulle beskues av allmuen.


Vi vet, og det er ettertrykkelig bevist, at klimaet i bronsealderen var langt varmere enn i dag. Besøker du for eksempel helleristningene på Tanum i Bohuslän vil du kunne lese på plansjene at klimaet i Viken (Oslofjorden og ned til Gøta elv) var som dagens klima på den Franske rivieraen når disse helleristningene ble laget. Du leser videre at helleristningene lå i vannkanten og fungerte som "veiskilt" og monumenter langs skipsleden til havs.... Ja, dette leser du - mens du står midt i skogen, langt fra havet.... En skog som den gang var annerledes - det var i all hovedsak løvskog, langt mindre nåletrær og gran som trives bedre i kaldere klima. Ikke bare det, men i Norge var villsvin den viktigste kilden til kjøtt, Norge var fullt av villsvin - fra øst til vest... En art myndighetene i dag mener er "fremmed" her og som skal utryddes så raskt som mulig. Den invaderer i følge myndighetene for første gang våre skoger og kulturlandskap på grunn av menneskeskapte klimaendringer! Dette er altså historieløst sludder.


Det blir altså en villet historieløshet av dimensjoner når IPCC leverer datagrunnlag og grafer som denne i sin nyeste rapport;


Et slikt antall år i en måling gir ikke noe reliabelt eller valid resultat i en konklusjon som er at "jorden brenner opp" og at dette er vår tids største utfordring og sak. Det synes som en villet villedning av de historieløse massene, pakket inn i skremselspropaganda for å tekkes en politisk agenda for kontroll, grønn økonomi (les, avgifter og skatter) og FNs klima- og bærekraftsmål for populasjons kontroll (agenda 2030 og fremover...).


Hvis denne grafen hadde tatt for seg temperaturvariasjonene over eksempelvis 5 000 år (fremdeles kun et øyeblikk i kosmologisk sammenheng) ville konklusjonen vært en helt annen. Da kunne man ikke lengre lage propaganda av statistikken.


Klimaendringer skjer hele tiden. Det var langt mer såkalte klimagasser i atmosfæren i bronsealderen enn det er i dag. Noen av våre norrøne forfedre bosatte seg på Grønland (ja, det var så grønt og frodig der) og de bodde der helt frem til 1400-tallet, da det hadde blitt ulevelig der på grunn av klimaendringer. Det tok 500 år å gå fra vinranker til snøfonn. Deres karbonavtrykk var i dagens terminologi meget begrenset. Deres virke og grøde på Grønland opphørte, men ikke på grunn av menneskeskapte såkalte karbonavtrykk.


Siden isen slapp taket over Skandinavia for 11-12 000 år siden har vi altså hatt perioder fra ulevelig istid til varmeperioder langt varmere enn i dag og som varte til forbi vikingtid med mini istider i mellom, til mini istid i middelalder og frem til dagens såkalte "kriseklima". Ja, klimaendringer kan være dramatiske og skjellsettende. De kan helt naturlig medføre at du i løpet av en generasjon eller to i utsatte områder faktisk må flytte på deg. Og, slik har det vært til alle tider.


Min egen oldefar målte isbreene i Vestjotunheimen der han selv vokste opp. Han gjorde dette hvert eneste år, og satte opp varder ved iskanten. Han ble født i 1879. Før utbruddet av 2. verdenskrig var han ganske forundret, for da hadde breene ved Falketind minket 150 lengdemeter siden han begynte målingene. Det var et par tiår før vi fant oljen altså.... Verdens totale befolkning var på dette tidspunktet av oldefars forundring i underkant av 2 milliarder, eller med andre ord; bare 25% av det den er i dag.


I det samme område min oldefar målte første halvdel av nittenhundretallet, blir det i dag funnet en rekke gjenstander som smelter frem av isen. Det er slettes ikke mystisk, for disse fjellovergangene og områdene ble brukt i tidlige tider - da isen ikke lå der og i perioder det var langt mindre av den.


Det å bruke sunn fornuft, logikk, historie, fakta og utvidede sunne perspektiver i spørsmål om "klima" og andre politisk agendastyrte spørsmål er i dag akademisk, offentlig og sosialt suicidalt. Men, noen er nødt til å si at keiseren står der uten klær. Noen er nødt til å si at menneskeskapte klimaendringer er dagens dogmatiske religion og de godkjente forskere har blitt dagens presteskap.


Elsker du naturen, og erkjenner at ingen mennesker kan sette seg som herre over den; erkjenner du at naturen vil overleve oss, men ikke vi den; da er det din plikt å tale denne galskapen midt i mot.

2 kommentarer
bottom of page