top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Smittevernstyranniet - høring i skyggen

Sirkuset som kalles Stortingsvalget overdøver det meste. Under slike perioder, som valg, fotball VM, Paradise Hotel finaler og lignende, lønner det seg alltid å sjekke hva som legges ut på Regjeringens sider - og hva folket får anledning til å ytre seg direkte på. Det er nemlig slik at våre politikere helst ønsker å la andre, langt mindre betydelige saker, overdøve den eneste muligheten for folket til å fange opp og faktisk ytre seg direkte til makthaverne om langt viktigere spørsmål.


To dager før sirkuset akkumulerte i et Stortingsvalg, ble høringen om forlengelsen av det smittevernstyranniet vi har vært underlagt lagt ut. Høringen har svarfrist 10 dager etter Stortingsvalgssirkuset. Akkurat passe lenge til at alle de som ikke aktivt søker en slik høring opp, rekker å få det med seg. Som om dette skulle være av mindre betydning enn at Norge skal styres av en mannlig eller kvinnelig globalist de neste årene.


Denne høringen lyder;


 

Høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige

forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2


Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å forlenge hjemlene i smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd, § 4-3a og kapittel 4A, som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat.


 

Altså, du gis anledning til å ytre deg i dette spørsmålet og denne høringen (hvis du makter og har tid til å finne den frem da). Hvilken regjering som mottar høringssvarene er vel heller uvisst, all den tid sittende regjering blir byttet ut, og ministerpostene re-sirkulert i dårlig norsk parlamentarisk "demokratisk" ånd, som alltid ender i pulverisering av ansvar. Det er ei heller grunn til å tro at høringssvarene har særlig betydning - da regjeringen aldri har til vane å lytte til det norske folk.


Men, i sin rene form har høringssvar en verdi - fordi du som privatperson skriftlig kan si din mening direkte til de som tar beslutningene, eller i det minste de som står på pressekonferanser og er budbringere. Direkte - uten å stemme, uten å støtte noe parti, men helt uavhengig.


Uten sammenligning for øvrig - men; litt som å reise seg på Tingsplassen og tale Kongen midt i mot.


Siden spørsmålet "stilles" til folket - om regjeringen etter eget godt befinnende skal kunne ha anledning til å videreføre sitt tyranni fordekt som smittevern, bør man reise seg og tale i mot. Pass imidlertid på å "parfymere" språket nok til at ditt høringssvar slipper gjennom.


Gå direkte inn på høringen her.Høringssvaret sendt herfra ser slik ut:


 

Kvittering på innsendt høringssvar på Høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2


Høringens saksnummer: 21/3973 Høring: Høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 Levert: 14.09.2021 13:00:55 Jeg svarte som: Privatperson NEI - til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasterifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Det grunnlovs- og menneskerettighetskrenkende tyranniet dere har utsatt det Norske folk for, må ta en slutt. Dere har forvoldt uopprettelige skader med disse frihetsinnskrenkende hastebestemmelsene. Dere har forvoldt uopprettelige skader ved å totalt underlegge dere legemiddelindustrien og dennes forskere, og propagandere ovenfor en naiv og godtroende befolkning at genterapi for friske mennesker og barn som forsøksmus er positivt, med dertil meget alvorlige og akkumulerende bivirkninger kortsiktig og langsiktig.

Avslutt alle tiltak. Avslutt alle bestemmelser som er i strid med grunnlov og menneskerettigheter. Avvikle Coronapasset øyeblikkelig, da hele deres argumentasjon rundt dette har falt i fisk.

Behandle de som blir alvorlig syke med legemidler med god effekt, som har blitt brukt i flere tiår - men som deres kommandanter ikke vil anerkjenne, grunnet andre ikke helsemessige interesser.

Benytt anledningen nå - og sørg for at dere i det minste står på riktig side og gjorde retrett fra denne galskapen på overtid.

Kom med én folkelig og grunnleggende anbefaling:

Hold deg renslig. Spis sunn mat. Beveg deg og bygg helse og immunforsvar!


 

1 kommentar
bottom of page