top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Spørsmål for søvngjengere medio 2021

Hvorfor aksepterer du å vaksinere deg mot coronavirus, når alle tilgjengelige data hittil viser at de ikke hindrer smitte eller alvorlig sykdom, ei heller dokumenterer annet enn kortsiktige og langsiktige negative virkninger - og at myndighetene åpenbart lyver?


Hvorfor aksepterer du den samme vaksinen for dine barn?


Hvorfor aksepterer du at myndigheter bryter menneskerettigheter og grunnlov, samt det mest elementære av det å være et fritt menneske, for at du skal kunne reise på ferie?


Hvorfor aksepterer du at friske og sunne mennesker skal behandles som spedalske og tvinges til slaveri og overvåkning, for at svake mennesker med et helt voksent liv bak seg skal spares?


Hvorfor aksepterer du å bytte din frihet mot falsk trygghet?


Hvorfor aksepterer du at ledere som er sykelig overvektige skal fortelle deg hva du skal gjøre, hvordan du skal ha selvdisiplin og god helse?


Hvorfor aksepterer du en parlamentarisme som gir et partidiktatur av resirkulerte ubrukelige og avslepne yrkespolitikere styrt av andre, der utfallet blir den samme grisen med ny sminke?


Hvorfor aksepterer du det "moderne demokrati", når dette i praksis er et sentralisert, globalistisk anti-Norsk fremmed åk?


Hvorfor medvirker du til opprettholdelsen av dette systemet ved å stemme?


Hvorfor aksepterer du at 17. mai toget er forbudt, mens Pride toget er lovlig?


Hvorfor aksepterer du at 17. mai toget er forbudt, mens Black Lives Matter toget til ære for en seriekriminell kvinnemishandler, narkotikalanger og bruker blir heiet frem i landets gater?


Hvorfor aksepterer du at propaganda for avvik og abnormalitet skal tvangsfóres deg og dine barn i alle offentlige og kommersielle instanser?


Hvorfor aksepterer du noe så åpenbart sykt at det skulle finnes flere enn to biologiske kjønn?


Hvorfor aksepterer du moderne feminisme, som har produsert infertilitet, mentale lidelser, staten som barne- kvinne- og oldingforsørger fra krybbe til grav, allment gjeldsslaveri og nedbrytning av kjernefamilien?


Hvorfor aksepterer du velferdsstaten, når denne er den største bidragsyter til å ødelegge Norges demografi og fremtid gjennom masseinnvandring?


Hvorfor aksepterer du FN, med innpakkede bærekraftsmål som vil gjøre deg eiendomsløs, barnløs, som en overvåket slave i en en fuglekasse, i en bærekraftig stor asfaltjungel med minimumslønn fra en global stat?


Hvorfor aksepterer du NATO, der milliarder av det Norske folks penger og blod blir brukt til USA og Israels globale kriger for ressurser og siste krampetrekninger om verdensherredømme, med millioner av tapte liv på samvittigheten og evige migrasjonsstrømmer som ødelegger gamle Norge i generasjoner fremover?


Hvorfor aksepterer du politikere og ledere som bomber andre land på vegne av andre i demokratiets navn, utsuger deg for midler for å bøte på skadene de har forvoldt der, og åpner grensene for innvandring med katastrofale følger etterpå, innpakket i propaganda om din dårlige samvittighet, dine privilegier, dine medmenneskelige følelser og at du må være med på å ta et humant globalt ansvar?


Hvorfor aksepterer du ACER og globalistkonstellasjoner som styrer Norges energi, som raserer vår hellige natur, kanaliserer all profitt til sine utenlandske eiere, utført under et narrende slør av bærekraft og grønn energi, på tross av at Norge selv kunne vært selvforsynt med vår egen naturlige og grønneste kraft?


Hvorfor aksepterer du at hele Norge, alt vårt arvesølv til fremtidige generasjoner av etniske Nordmenn, selges på rot?


Hvorfor aksepterer du at landets selvforsyningsgrad aldri har vært lavere?


Hvorfor aksepterer du EØS avtalen, som etter to folkeavstemninger ga et rungende nei til det samme avtaleverket, og ble signert bak det Norske folks rygg av forrædere?


Hvorfor aksepterer du at vår selvråderett er dårligere enn den var før 1814?


Hvorfor aksepterer du at sentralbankene er de egentlige makthavere, der valuta inflaterer vekk alt til et fåtall av utvalgte som dirigerer de du tror du har stemt på?


Hvorfor aksepterer du at vi lever under statsvalutaer som er bygget på inflasjon og krig?


Hvorfor aksepterer du at protester som går mot det "progressive og liberale" blir slått ned på, men folkerike markeringer som er i takt med det "progressive og liberale" får fritt spillerom?


Hvorfor aksepterer du at den etniske Norske folkestammen byttes ut, og mister majoritet på egen odelsjord innen 2 generasjoner?


Hvorfor aksepterer du konstant å bli tvangsfóret med at vi må ta et oppgjør med såkalte høyreradikale holdninger, når aldri årsaken til holdningene rettskaffent, åpent, ærlig og sanndruelig drøftes?


Hvorfor?


Løsningen på alt dette er såre enkel, og viktigst av alt - helt lovlig;

Glimre med ditt fravær. Slutt å delta. Slutt å gjøre ting som gir løgnene energi. Stille, nekt å føy deg for løgnene.7 kommentarer
bottom of page