top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Stem på Norges største parti!

Du må gjøre din borgerplikt! Det er din plikt å stemme, sier de. Hvis du ikke stemmer, så har du ikke lov å kritisere, sier de.


I dag er det valgdag. Ja, enkelte pynter seg med tårer i øynene for å feire det flotte såkalte demokratiet vi har i Norge. Et parlamentaristisk system som består av et parti-diktatur som kun utgjør minimale forskjeller for landet. Alle listekandidater er sakte kvernet gjennom valgkomiteers, partienes og de parlamentariske avslipningsprosesser - slik at alle listekandidater går det samme ærend. Et ærend av fremmed åk - der pillen er sukret med marginale forskjeller på skatt, sprit- og tobakksavgift og flipp flopp omfordeling av "velferdsstaten". Altså, polemikk. Det komplette skuespill.


Så har vi mikropartiene. De som tror de har forstått hvordan dette fungerer. De som tror at "hvis du bare stemmer på oss, slik at vi får finansielle midler og kanskje får inn én kandidat på Stortinget" - så skal vi lage saft suse. De som sier "støtt systemet, men som samtidig sier protester mot systemet - og gi din stemme til oss". Vel, en slik stemme er en bortkastet stemme - selv om de skulle få en oppslutning på 10-20%. Slike tall er en ren fantasi og utopi for et mikroparti i et Norge som i all hovedsak består av tankeløse sauer. Et radikalt parti (etter dagens standard) ville ikke fått gjennom stort, til og med hvis et slikt parti hadde fått en oppslutning på 10-20%. De hadde blitt boikottet, de hadde blitt motarbeidet - og kanskje enda viktigere; kuppet på veien dit. Teoretisk er det slik at veien dit ville tatt mange, mange år. Under disse årene vil det gode i Norge vi har kjent, og enda litt fremdeles kjenner, være skuslet bort av globalistene Norges befolkning i dag stemmer på. Hvis du tror at de ikke er globalister, så vent og se til de har blitt store nok - og over tid er fanget av systemet. For systemet er laget slik. De ender opp i Davos, smigret til tyranni og utsalg.


Få har forstått at systemet er råttent og korrupt inn til beinet. Mange tror at man kan stemme seg ut av globalismen og endre systemet innenfra. Det er ikke mulig. Vi har fått de lederne vi fortjener. Vi har fått det systemet vi fortjener - fordi vi har gitt det energi. Vi har bidratt til å opprettholde det.


Er situasjonen håpløs? Er dette en tale av én som er bekjempet og har gitt opp? Nei, selvsagt ikke. Det er bare den harde sannhet, og en erkjennelse alle som ønsker endring (uansett retning) må erkjenne.


Du bør stemme på Norges største parti. Det er et parti bestående av nordmenn som av ulike grunner har forstått at systemet er problemet, og ikke de mennesketypene systemet produserer. Dette partiet er det største i Norge, og de har forstått at det eneste myndigheter og politikere forstår - det er om Norges største parti vokser eller minker.


Reelt sett er det kun ett alternativ som kan sende et tydelig og konsekvent signal til hele det korrupte politiske sirkuset. Norges største parti heter Hjemmesitterpartiet. I vårt såkalte vakre demokrati, er dette det eneste partiet som kan utgjøre en forskjell. Det er det eneste partiet som uten kompromisser, splittende budskap, høyre eller venstre kan fortelle systemet noe det bryr seg om. Det er det eneste alternativet som kan tappe det pill råtne systemet for energi.


Vil du ha endring i Norge, så trenger du ikke gjøre annet i dag enn akkurat det du vil, bortsett fra å stemme.
Oppdatering resultat valgmorgen 14. september 2021

Landets største parti - Hjemmesitterpartiet hadde et godt valg i år. De fremstår som valgvinnere, med en økning på nesten 2% fra forrige Stortingsvalg. Nesten 25% av befolkningen over 18 år tok seg ikke en gang bryet med å stemme. Foreløpig har det ikke kommet noen analyser rundt dette resultatet, men man kan allerede nå konkludere med at politikerforakten og misnøyen med vårt såkalte vakre demokrati ikke har vært større.

1 kommentar
bottom of page