top of page
  • Odelsarven

Tyranniet kommer

Her på berget koser alle seg med at "alle tiltak" er opphevet, og livet kan returnere som vanlig. Endelig kan man etter to år med "dugnad" der man har opptrådt lydig, med ansiktsmasker og injiseringer på løpende bånd, nyte av den etterlengtede "frihet" igjen.


Det er forsmedelig og trist å være vitne til den komplette ignoransen det er i det Norske folk om hva vi faktisk står ovenfor, i nær fremtid.


Det ble en ketchupflaske-effekt av foreløpige lettelser på tiltaksbyrder, i en herlig symbiose av OL, brød og sirkus som skulle bli den perfekte setting for våre såkalte folkevalgte agenter i Regjering og på Storting - til å komme med nye lovforslag. Disse nye lovforslagene har vi aldri sett lignende til i Norge noen sinne. Ikke engang noe som i det hele tatt ligner noe vi har hatt fra okkupasjonsmakter. De representerer et rent diktatur, og de ligger ute på høring, med sedvanlig meget kort tidsfrist. Den gjennomsnittlige Nordmann sover hardt. Vår frihet blir tatt i fra oss, rett foran øynene våre.


Det er få Nordmenn som er klar over at Norge har underkastet seg EUs bestemmelser om Grønt Pass. Dette betyr at uansett hvor mange ganger man har lurt seg selv til å injiseres, så vil din passerseddel være rød etter 270 dager. Skal du ha grønn status, må du injiseres på nytt, i evig runddans. Du vet, dette er det som ble kalt en konspirasjonsteori for få måneder siden. Dette er i bunn og grunn ille nok, men det er foreløpig ingen som tvinger deg til å gå på konsert eller dra på ferie til utlandet. Det er imidlertid sannsynligvis en forbigående tilstand.


Det som nå ligger foran oss, er et helt annet regime. Forslaget til de nye lovendringene er i tråd med WHO, derigjennom EU, og er spikeren i kisten for alt som heter valgfrihet, til og med valgfrihet med konsekvenser.


De nye lovendringene innebærer blant annet;


- Tvangsvaksinering

- Tvungen isolasjon, og tvangsvaksinering av barn

- Smittevern foran menneskerettigheter

- Full implementering av vaksinepass

- Uvaksinerte mister rett til lønn og arbeid


Enhver frihetselskende person er nødt til å reise seg mot dette, uansett hvor man står politisk eller ideologisk. Under er lenken til lovforslagene som er ute til høring. Du kan selv lese hele dokumentet, samt sende inn din protest mot en dystopisk fremtid.


Toppen av kransekaken er at PST i sin nye risikorapport anser "anti-statlige strømninger" som den største trusselen for staten Norge. Det var jo en stor overraskelse? De har i det minste greid kunststykket å detektere et symptom av sykdommen.

Les, og send inn ditt høringssvar her:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2900763



 

Finnes det i det hele tatt noen politisk løsning? Lite trolig, som kommunisert så mange ganger tidligere. Men, det minste man faktisk kan gjøre - er å fritt fortelle agentene i Regjeringen din klare og tydelige mening. Om ikke det skulle endre noe nå, så har du i det minste talt dette imot for ettertiden.

6 kommentarer
bottom of page