Sjølberging

Våre olde- og besteforeldre var ikke fremmede for sjølforsyning og sjølberging. Det var snarere en helt naturlig ting, og var kun ensbetydende med å føre et ansvarlig og mest mulig uavhengig liv. I en tid uten staten som kunstig forsørger og gjeld som verdi. Det var en forsikring mot dårlige tider, mot katastrofer og krig. Det var motstandskraft mot en skjør sivilisasjon. Det var kunnskapsakkumulerende og selvherdende. Det var læren om selve livet og hvor ting kommer fra. Det var planlegging, i pakt med naturen. Det var fremsynthet og respekt, for deg og din flokk.
 
Sjølvberging er hedenskap i praksis. 
Vi har i dag mistet kontakten med de virkelige ting. En global gjeldsbasert verdensøkonomi med verdiløs valuta, drevet av begrensede energi- og materialressurser, helt avhengig av elektrisitet, tillit og sofistikerte logistikksystemer, toppet med velferdsstat og sosial ingeinørkunst, gjør at alle med litt gangsyn bør gjenoppta lærdommen fra våre forfedre. Uavhengighet og frihet må gjeninnsettes som idealer.    
 
Her vil enkle, men nyttige videoer og annet relevant materiale legges ut, etterhvert som tiden strekker til. Produksjonen er enkel og rustikk, på alle mulige måter.   
English:
Our great grandparents and grandparents were very used to be able to feed themselves and survive. It was a perfectly natural thing, and only ment that you lived a responsible and independent life. In our times the gouvernment is an artificial caretaker and debt is the most important value. Our survivalism was an insurance against hard times, against disasters and war. It was recsilience in a fragile civilization. It was about accumulating knowledge and self hardening. It was the teachings of life itself and where real things come from. It was planning, in pulse with nature. It was foresight and respect, for yourself, and your tribe.
 
Survivalism is Paganism in practical life.