top of page

Private Policy

Denne nettsiden bruker ikke datainnhenting eller cookies og de besøkendes personlige informasjon er således beskyttet. Denne siden er personlig - og ingen tredjepart med kommersielle interesser er involvert. Denne siden er reklamefri. Odelsarvens bøker promotert på denne nettsiden blir solgt via amazon.com under de rådende regler der. De eneste data som blir innhentet på denne nettsiden er epost adressene til de besøkende som registrerer disse for å motta nyhetsbrev med direkte link til denne nettsiden. Når man abonnerer på dette nyhetsbrevet, kan man når som helst avslutte sitt abonnement. Alle epost adresser som er avmeldt nyhetsbrevet blir permanent slettet.   
 
English: 
This site does not use any data collection or cookies and the users privacy is thus protected. This site is personal - and no third parties with commercial interests are involved. The site is free of commercials. The books of Odelsarven promoted on the site are sold via amazon.com under the private policy rules applicable there. The only data received for use on this site is the email address of the visitors that submit it in the subscription box. These email addresses are only used to send out updates in the form of newsletters with links to the site. When subscribed, you can whenever you want unsubscribe. Every email address unsubscribed will be permanently deleted.   
bottom of page