Support

De publiserte bøkene selges for tiden kun på Amazon direkte. Alle linker til bøkene der - vises på forsiden. Hvis man ikke ønsker å handle via Amazon, kan bøkene bestilles ved å henvende seg under kontakt. Betalingen for bøkene gjøres via PayPal ved at man benytter et ordinært bankkort. Hvis du vil betale i kryptovaluta utenfor tradisjonell manipulert, inflatert krigs- og statsvaluta kan du gjøre opp i de tilgjengelige under.  Denne boktjenesten utføres kun for kjøpere i Norge. Årsaken er at det er meningsløst og kostbart både for kjøper og for kloden å frakte allerede produserte bøker lange avstander.  
 
Det understrekes at hvert ord publisert i bøker er, og vil bli, publisert gratis på disse sidene. Et bokkjøp gjøres om man ønsker å støtte arbeidet og/eller ha en fysisk bok for fremtiden. Øvrig støtte kan også gjøres via alternativene under.
 
English: 
The published books are for the time being sold directly via Amazon only. All the links to the books there - are shown on the front page. If one wish not to purchase via Amazon, the books can be ordered by writing via the page - Kontakt. The payment is done via PayPal by using a traditional payment card. If you prefer to pay in crypto detached traditional manipulated inflated war- and governmental fiat currency, you can settle with the avaliable below. This bookservice is only done for buyers in Norway. The reason for this is that it is meaningless and expensive for both the buyer and for our Earth to freight allready produced books long distances. 
It is stressed, that every word in the books is, and will be, published for free on this site. Purchase of books is done if you wish to support the work or/and have a physical book for the future. Other support can also be done via the alternatives below. 

Bitcoin
Ethereum
Doge
Litecoin
Dash