top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Óðinn og hva han er

Guden Odin (norrønt: Óðinn) er blant våre mest kjente guder i dag, og ved siden av Þórr , Frey og Freya, blant de mest dyrkede av våre forfedre. Odin er "kongen av gudene". Han er "vandreren". Han bærer mange attributter, som blant flere sin trone Lidskjalf, hans to ulver Geri og Freki, hans spyd Gungnir, hans to ravner Huginn og Munin, hans hest Sleipnir og ring Draupnir. Han bærer en rekke ulike navn og kenninger, og reiser til alle "tilstander".

Felles for både kontekst, attributter, navn og kenninger er at Odin knyttes til ånden og det metafysiske. Det norrøne Óðinn betyr tanke og ånd. Det er livets tanke og menneskers ånd. Hans attributter er alle knyttet til det samme, på ulike nivåer. Som at ravnen Huginn betyr tanke, logikk og grunn, og den andre ravnen Munin betyr minne, inspirasjon, ønsker og vilje.

Alle mytenes fortellinger om Odin, handler om sinnets reiser og tilstander, oppnåelser og utvikling. De handler om åndsoppnåelse og blodsminne, som re-inkarneres.

Óðinn er;

Forfaren/formoren

Det ufødte barn

Det forløsende barn

Den som re-inkarneres

Strid

Rettferdighet

Konsekvens

Ære

De åtte metafysiske bestanddeler av et menneske;

Fylgja - "følger, skytsengel"

Hamingja - "din akkumulerte ære og lykke"

Hamr - "siluett, form"

Hugr - "tanke, sinn"

Minni - "hukommelse"

Ódr - "sinn, tanke"

Sál - "sjel"

Önd - "ånd"

Din inspirasjon

Din kreativitet

Din mentale styrke

Din ånd

Alle dine forfedre før deg, akkumulert i deg, i din ånd

Det kollektive blodsminnet

Planeten Uranos

Óðinn er ingen fysisk gud i menneskeskikkelse. Hans kone Freya/Frigg er alle hans krefter med feminint fortegn, akkurat som mann og kone på et menneskelig nivå, som i tradisjonelle roller utfyller hverandre.

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page