Please reload

En del av den tvangsinnførte kristendommens rasering av våre forfedres førkristne åndsliv, var synet på ikke bare menneskets bestanddeler, men også alt levende i hele vår natur. Våre forfedre hadde et langt rikere og mangfoldig syn på dette i førkristen tid. Et mer nat...

Vårt land kryr av stedsnavn man ikke uten videre reflekterer særlig over. Navn som kan dokumenteres langt tilbake i tid, helt tilbake til før vår nåværende tidsregnings begynnelse, men som gjennom årenes løp har utviklet seg i tråd med språket. Kulturelt har navnforskn...

Mange undrer seg over hvorfor så mange som behefter seg med germansk og norrøn myterverden og kultur, på et eller annet tidspunkt begynner å studere de Hinduistiske elementene. Hvorfor man er nødt til å studere disse slektsbåndene, ikke bare mytologisk, men også kultur...

Det er ikkje mogelegt å teikna samanhengen i norsk psyke utan å umtala nærare Tor, himmelguden, bondeguden gjennom hundradår.

Federne våre trudde at mark og skog, foss og fjell, alt som var, åtte liv og ånd... Heimen hadde sine ånder - ofte var det åndene til dei federn...

Vår nordiske natur... Finnes det noe vakrere? Noe dunklere? Noe mer hensynsløst? Den har ingen nåde for svakhet. Men, akk så bløt.

Kanskje er det dette som gjør at den opphøyer ånden. Skjerper den. Til koblingen av forfedres slit og virke. Til det ukontrollerbare, som g...

En vinterdag på Langeskavelstind, i oldefars minne.

Please reload